1 d. – Švč. M. Marija – Dievo Gimdytoja. Naujieji metai. Šv. Mišios aukojamos tik 10. 00 val.

2 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 11. 00 val. Švč. Sakramento adoracija. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradrius, mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

5 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

6 d. – TRYS Karaliai. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. Per Šv. Mišias bus šventinama auksas, smilkalai ir kreida, kuria ant durų bus galima užrašyti Trijų Karalių vardų pirmąsias raides, taip suteikiant namams Šventųjų apsaugą.

6 d. – Visus, galinčius ir norinčius dalyvauti Sinodo kelio temų svarstymuose, kviečiame dalyvauti antrame susirinkime, kuris vyks 2022 metų sausio 06 d. 18.30 val. parapijos mažojoje salėje. Prieš tai kviečiame 18.00 val. dalyvauti Šv. Mišiose.

7 d.- pirmasis mėnesio penktadienis. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

13 d. – Laisvės gynėjų diena. Šv. Mišios už Lietuvos Laisvės gynėjus bus aukojamos 18.00 val.

27 d. – minimas Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.