2 d. – Kristaus Paaukojimo – GRABNYČIŲ šventė. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. Bus šventinamos grabnyčių žvakės, kurių prieš Šv. Mišias bus galima įsigyti bažnyčios prieangyje. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei. 18.00 val. Šv. Mišių nebus.

3 d. – Šv. Blažiejus. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. Per Šv. Mišias, pageidaujantiems bus atliekama liturginė apeiga, sauganti nuo kaklo ir gerklės ligų.

4 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 va. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

5 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją. Minime Šv. Agotą – kankinę – Ugnies Saugotoją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val. Per Šv. Mišias bus šventinama duona ir vanduo, kaip priemonės nuo gaisro nelaimių.

6 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis. Šv. Mišios- 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 11.00 val. – Švč. Sakramento adoracija. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

9 d. – Minima Šv. Apolonija – kankinė – Stomatologų globėja. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. Šv. Mišios už odontologus, jų padėjėjus, technikus ir visus su šia profesija susijusius atstovus ir jų šeimų narius 18.00 val.

11 d. – Pasaulinė Ligonių diena. 8.00 ir 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės už sergančiuosius. 17.00 – 18.00 val. Švč. Sakramento adoracija.

16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šv. Mišios aukojamos tik 8.00 val.

Kiekvieną penktadienį 17.00-18.00 val. – Švč. Sakramento adoracija.