Kėdainių Šv. Juozapo prapijos jaunimas paminėjo Tarptautinę savanorio dieną

Gruodžio 5 dieną parapijos jaunimas, susirinko kartu su bendraminčiais susirinko pasidžiaugti atliktais darbais, padėkoti Dievui už gautas malones. Padėkos popietėje dalyvavo Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos Savanorių klubas, ir šios gimnazijos jaunieji ekologai, Kėdainių Jaunimo centro „Tiltai“, Všį „Laiptai į viltį“ bei parapijos Caritas jaunimas. Malonu, kad  pas mus jau antrą kartą atvyksta  Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) parapijos jaunimo šlovinimo grupė. Grupės vadovas Vytautas Strioga papasakojo apie savo parapijos jaunimo veiklą.  Programa   prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo dekanas kun. N. Martinkus. Po Šv. Mišių jaunieji savanoriai rinkosi parapijos namuose. Renginio dalyvius sveikino Kėdainių r. savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Audronė Stadalnykienė ir Kėdainių dekanas kunigas Norbertas Martinkus. Giesmėmis visus susirinkusius džiugino Šilainių jaunimas. Aktyviausius savanorius dekanas apdovanojo Padėkos Raštais ir asmeninėmis dovanomis.

Nuoširdžiai dėkojame nuolatiniams jaunimo veiklos rėmėjams: Kėdainių r. savivaldybės Jaunimo reikalų Tarybai, savivaldybės mero pavaduotojai Olgai Urbonienei, jaunimo reikalų koordinatorei Audronei Stadalnykienei, Kėdainių dekanui kunigui Norbertui Martinkui, jaunimo globėjoms ir vadovėms Linai Vaicekauskaitei, Linai Zakarevičienei, Jūratei Vaiginienei, Reginai Žikienei, Beatai Rimkevičiūtei, Marijai Burneikienei, Birutei Skujienei, Birutei Simėnaitei, Ilonai Macionienei, Zitai Kairaitytei.

Parapijos jaunimo informacija