SKELBIMAI

 

 

 BIRŽELIS

 

Birželio mėnuo yra skiriamas Švč. Jėzaus Širdžiai. Jėzaus Širdies litanija bus giedama darbo dienomis ( išskyrus pirmadienius) 18.00 val. Šv. Mišiose, šeštadieniais – 10.00 val. šv. Mišiose, sekmadieniais – 10.00 val. Šv. Mišiose.

Nuo birželio 1 d. kiekvieną penktadienį  8.00 – 12.00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija.

 

Birželio 1 d. 18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Tėvus, artėjančios Tėvo dienos proga. Po Šv. Mišių, jaunimo centro kiemelyje vaišinsimės agapėje, klausysimės koncerto. Šventę organizuoja Šv. Juozapo parapijos Caritas ir VšĮ „Laiptai į Viltį”. Laukiame ne tik Tėčių, bet ir visų, norinčių pagerbti Tėvus ir tiesiog pasilinksminti.

Birželio 1 d. – pirmąjį penktadienį 8.00 val. Šv. Mišiose meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Nuo 8.00 iki 12.00 val. Švč. Sakramento adoracija. 18.00 val.. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

Birželio 2 d. – pirmąjį mėnesio šeštadienį 16.00 val. Šv. Mišiose meldžiamės Švč. Mergelei Marijai.

Birželio 3 d. sekmadienį – TĖVO diena ir Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas – DEVINTINĖS. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Tėvus bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Per visas Šv. Mišias bus laiminami pamaldose dalyvaujantys Tėvai.  12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už parapiją, mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ,Tėvus,vaikus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Birželio 3 d. – po 10.00 val. Šv. Mišių koncertą Tėvams ir vaikams, artėjančios Vaikų Gynimo dienos proga, dovanos Kėdainių muzikos mokyklos styginių instrumentų ansamblis ( vadovė Zita Smikienė, koncertmeisterė Aelita Petrauskienė). Po koncerto, jaunimo centro kiemelyje Agapė ir muilo burbulai vaikams. Parapijos klebonas kun. Norbertas Martinkus vaišins vaikus ledais.

Birželio 3 d. – kiekvieną vakarą ( išskyrus pirmadienį), 18.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios už mirusius Tėvus.

Birželio 3 d. – Paberžės bažnyčioje vaikai priims I Šv. Komuniją.

Birželio 6 d. – 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už šeimas Šv. Juozapo garbei. Šv. Mišias transliuos Marijos radijas

Birželio 10 d. – sekmadienis. Šv. Mišios bus aukojamos  8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, parapijos ir bažnyčios darbuotojus, pastoracinę tarybą, tikybos mokytojus, choristus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Birželio 12 d. – 14.00 val. VšĮ „Laiptai į Viltį“ salėje II a. ( Didžioji g. 21), konferencija apie Šv. Mortą ir susitikimas su kun. Tomu Karkliu.

Birželio 14 d. – 18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Lietuvos tremtinius ir okupacijos aukas.

Birželio 15 d. – penktadienį – nuo 8.00 iki 12.00 val. Švč. Sakramento adoracija.

Birželio 17 d. – sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Jaunimo ir Šeimos centrų darbuotojus, Caritas organizaciją, moteris adoruotojas ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Birželio 17 d. – sekmadienį 16 val.  Paberžėje Šv. Mišios Tėvo Stanislovo mirtiems metinėms. Šv. Mišias aukos „Marijos radijo” programų direktorius Povilas Narijauskas. 17 val. koncertas „MUSICA SACRA” – kamerinis choras „Aidija”, meno vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis. Koncerte dalyvauja legendinė kino aktorė Vaiva Mainelytė.

Birželio 22 d. – nuo 8.00 iki 12.00 val. Švč. Sakramento adoracija.

Birželio 23 d. –  15.00 val. Paberžėje, minint 13-ąsias Tėvo Stanislovo mirties metines, Šv. Mišias aukos vienuoliai broliai kapucinai.

Birželio 24 d. – 12.00 val. Jono Krikštytojo atlaidai Surviliškyje.

Birželio 24 d. – sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Šeimos ir Jaunimo centrų darbuotojus, Caritas organizaciją ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Birželio 29 d. – penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. Švč. Sakramento adoracija.