Spalis

Iki spalio 4 dienos registruojame vaikus ir jaunimą I Šv.  Komunijos ir Sutvirtinimo Sakramentams priimti. Sutvirtinimo sakramentą gali priimti jaunuoliai sulaukę 15 metų. Užsirašyti galite Šv. Juozapo parapijos raštinėje ( prie medinės bažnyčios, Radvilų g. 10, Kėdainiai). Su savimi reikia turėti vaiko gimimo liudijimą, krikšto pažymą, o sutvirtinamiesiems  ir I Šv. Komunijos pažymą. Atvykus į raštinę reikės užpildyti anketą. Raštinėje interesantai priimami darbo dienomis 9-17 val. ( be pietų pertraukos). Pirmasis susirinkimas planuojamas spalio 4 dieną.  10 val. bažnyčioje.

Sekmadieniais prieš 10 val. Šv. Mišias  – 5 min. katechezė suaugusiems bažnyčioje.

2 d.- pirmasis mėnesio penktadienis. Melsimės į Švč. Jėzaus Širdį.+Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18.00 val. šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

3 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Melsimės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

4 d. – į 10. 00 val. Šv. Mišias kviečiami pradėsiantys ruoštis Į Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui bei jų tėvai. Po Šv. Mišių susirinkimas.

7 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12.00 val. šv. Mišios bus aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

11 d. – Švč. Mergelė Marija – Rožančinė. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

13 d. – KĖDAINIŲ DEKANATO DIENA ŠILUVOJE.

18 d. – Pasaulinė Misijų diena. Jos šūkis „Štai aš – siųsk mane!”(Iz 6,8)

Spalio mėnuo yra Rožinio mėnuo ir skelbiamas Misijų mėnesiu. Rožinio malda bus kalbama darbo dienomis ( išskyrus pirmadienius) – 17. 20 val. , šeštadienį – 15. 20 val., sekmadienį – 11. 20 val.

Informacija nuolat pildoma…