DĖKOJAME VISIEMS, PARĖMUSIEMS PARAPIJĄ, PERVEDANT 1,2 % NUO SUMOKĖTOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO (GPM) SUMOS IR SAVO AUKOMIS REMIATE BAŽNYČIĄ