SPALIS

 

Spalio mėnuo yra skiriamas Švč. Mergelės Marijos rožiniui. Rožinis bus kalbamas kiekvieną sekmadienį 11.20 val., darbo dienomis ( išskyrus pirmadienį) – 17.30 val.

2 d. – minime Angelų sargų dieną. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

3 d.- pirmasis mėnesio trečiadienis. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Vakare Šv. Mišių nebus.

5 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Nuo 8.00 iki 12.00 val. Švč. Sakramento adoracija. 18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių. Kiekvieną penktadienį nuo 17.00 iki 18.00 val. vyksta papildoma Švč. Sakramento adoracija.

6 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. 10.00 val. Šv. Mišiose melsimės į Švč. M. Mariją.

7 d. – XXVII eilinis sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius, mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.  Po 10.00 val. Šv. Mišių bažnyčioje susirinkimas tų, kurie ruošiasi I Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui.

12 d. – 9.00 val. LSU Kėdainių „Aušros” progimnazijoje vyks mokinių konferencija „Sveika, Malonėmis Apdovanotoji…”, skirta Trakų Marijos metams paminėti.

13 d. – Jaunimo centro salėje, Didžioji g. 21, Kėdainiai II a. Samariečių klubas organizuoja rudens popietę „Rudenėlį palydint…” Renginio pradžia 14.00 val. Svečiuose bendraminčiai iš Radviliškio. Maloniai kviečiame prisijungti ir smagiai praleisti popietę

14 d. – XXVIII eilinis sekmadienis. Po Sumos 13.00 val.  – Gyvojo Rožinio kalbėtojų susirinkimas.

20 d.- parapijoje nuo 12.00 val. Vidinio išgydymo pamaldos. 15.00 val. svečiuosis ir mintimis dalinsis kun. Arnoldas Valkauskas. 16.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios, po Šv. Mišių kalbamas Rožinis. 17.00 val. užtarimo ir išgydymo malda. 18.00 val. refleksija ir agapė ( suneštinė).

21 d. – XXIX eilinis sekmadienis. Šv. Mišios 8.00, 10.00 ir 12.00 val.  10.00 val. Šv. Mišiose melsimės už LSU Kėdainių „AUŠROS” progimnazijos kolektyvą. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, Gyvojo Rožinio kalbėtojus , moteris adoruotojas ir žvakučių aukotojų intencijomis.

27 d. – 15.30 val. svečiuose kun. Vincentas Lizdenis, atsakingas už pašaukimus. Gerb. kunigas kalbės apie pasirinkimo kelią į kunigystę, vienuolystę ir kt. . 16.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišių bus kalbamas Rožinis.