Jungtinės pajėgos iš KJC ,,Tiltų”, Šv. Juozapo parapijos ir VšĮ ” Laiptai į viltį” atnaujino ,,Lobio paieškas”. Penkios vaikų komandos pradėjo vasaros stovyklą „Lobio paieškos: ieškok, atrask, dalinkis”. Pirmąją dieną po bendros maldos ir susipažinimo žaidimų darbas vyko būreliuose. Stovyklautojai atliko komandines kūrybines užduotis, kurias sugalvojo dailės mokytoja Gintarė Boreišienė. Po pietų vaikai kūrė savo „Vasaros knygą”. Atsiskleidė įvairūs talentai, svajonės, lūkesčiai. O įdomiausia buvo pristatyti ne savo, o draugo knygą. Visi širdingai sveikino Godą. kuri stovyklauti pradėjo savo gimimo dieną.

Antroji diena – sporto diena. Iki pat pietų Skongalio parko paunksmėje vyko įvairiausios rungtys – estafetės, virvės traukimas- bei judrieji žaidimai. Smagiausia, kad visur nugalėjo draugystė, kad vyresnėliai draugiškai matavo užduočių sunkumą pagal kiekvieno amžių ir jėgas. Todėl vienbalsiai pritarėm vienam iš kelių stovyklos šūkių, kad ,,Nojaus laivas tikrai nėra kreivas”, ir išalkę ėjome pietauti. Dėkojame ,, Sveikos mitybos partneriui”‘, kurio pietus vaikinai įvertino taip:,, Kaip pas močiutę kaime!” Po pietų laukė atrakcija – apsilankymas pas ugniagesius. Pasimatavome ne tik profesiją, bet ir jų kelnes, šalmus ir batus. Kai kam dar teks paūgėti, o kai kas galėtų jau ir padirbėti 🙂. Linksmiausioji susitikimo dalis – „vandens pratybos“. Kupini gerų emocijų iš gaisrinės pasukome į bažnyčią, kur mūsų laukė parapijos klebonas kunigas Žydrūnas Paulauskas. Po trumpo įvado vieni pasuko į klausyklą priimti  Atgailos Sakramentą, kiti laukė kunigo palaiminimo,  nes trečioji diena ypatinga diena- piligriminė kelionė.🙂

Kurgi daugiau to lobio ieškosi, jei ne eucharistinio stebuklo vietoje? Todėl ankstyvą rytmetį lydimi parapijos vikaro kunigo Valdo Šidlausko išvykome į kaimyninėje Lenkijoje esančią Sokulką, kurioje esančioje Šv. Antano bažnyčioje 2008 metais įvyko nuostabus dalykas – netyčia nukritus Dievo kūnui, Ostijai, kunigas jį pagarbiai įdėjo į ampulę ir po savaitės pastebėjo, kad duonoje atsirado kraujo lašas. Vaikai ir jaunuoliai gyvai domėjosi stebuklu. Apsilankymas šventovėje padėjo geriau suprasti Eucharistijos slėpinį. Esame dėkingi kunigai Valdui,  kad galėjome švęsti Mišias ir priimti komuniją.

Smagiausia buvo plaukti Augustavo ežerais į Studieničną. Pamatėme, kaip veikia šliuzų sistema, leidžianti perplaukti iš vieno ežero į kitą. Džiūgavom sutikę nemažai lietuvių. Vietos koplyčioje sukalbėjome Gailestingumo vainikėlį, nusiprausėme stebuklingu šaltinio vandeniu ir pro lietuviškus Seinus pavargę, bet pilni įspūdžių grįžome namo. Dėkojame Legturo vairuotojui, kuris sunkų darbą visą dieną dirbęs stabtelėjo prie Balbieriškio atodangos, kad vaikai pasigėrėtų tėviškės vaizdais ir suprastų, kad visur gerai, bet namie geriausia 🙂

Stovykla baigėsi Apytalaukio Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje atlaidais. Stovyklautojai ne tik susipažino su šia nuostabia liaudies tradicija dalyvaudami Šv. Mišiose, vaikinai procesijoje nešė vėliavas, merginos barstė žiedlapius, bet ir padėjo šiai šventei pasiruošti. Jaunuoliai išplovė visus bažnyčios kampelius, gėlėmis išpuošė altorius, sutvarkė kunigų kapus. Šventėje dalyvavo ir tėveliai, kurie pamatė visos savaitės triūsą – savo vaikų kurtas knygas, kolektyvinius piešinius ir meditacinio piešimo individualius darbus, kuriuose buvo svarbus kiekvienas brūkšnelis, nieko nereikalingo – visai kaip ir mūsų gyvenimuose. Ir vaikai, ir tėveliai dėkoja visiems kėdainiečiams, kurie skyrė savo laiko vaikams – teatro mokytojai Aušrai Aksomaitytei Ščiukienei, dailės mokytojoms Gintarei Boreišienei ir Marijai Burneikienei, PGT viršininkui Andriui Miliauskui ir šauniems ugniagesiams, klebonui Žydrūnui Paulauskui, kunigui Valdui Šidlauskui, džiugu, kad mus aplankė Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento I skyriaus vyr. specialistės Loreta Butkevičienė ir Rūta Sabulienė, vaikai supažindino su biudžeto sandara žaisdami nuotaikingą žaidimą „Pagalvių mūšis“, ačiū. Dėkojame Kėdainių r. Savivaldybės adminisktracijai ir Šv. Juozapo parapijos klebonui už finansinę paramą, už pagalbą Švietimo, kultūros ir sporto vyr. specialistei Sonatai Danielienei,  Všį „Laiptai į viltį“ socialinei darbuotojai Danai Morozovienei ir savanorei Oksanai Morozovaitei, mokytojai Astai Tikniuvienei už nuoširdų bendradarbiavimą,  “Sveikos mitybos partneriui“ už skanius pietus, UAB Legturui už nepriekaištingai organizuotą kelionę. Gera  girdėti vaikų liudijimus, vieniems labiausiai patiko pas ugniagesius laistytis vandeniu, kiti džiaugiasi patyrę Atgailos Sakramento malonę, tačiau visi vieningai pripažįsta atradę artimo meilės ir Dievo artumo lobį.

Lobis surastas! Raktas nuo lobio skrynios gautas: „Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“ (Mt 6,21).

Vadovės Asta Tikniuvienė ir Zita Kairaitytė