Adventas tikrai yra ne tik  šventimo ir Kristaus gimimo laukimo metas, tačiau ir kur kas daugiau. Tik advento šešėlyje galime gerai suprasti ir įvertinti patį Kalėdų stebuklą; tik Kalėdų šviesoje krikščionio gyvenimas įgyja prasmę.

Tarp išpildyto Kristaus pirmojo atėjimo pažado ir laukiant Jo žadėtojo antrojo atėjimo Karlas Barthas užrašė šiuos žodžius: „Neišpildytas ir išpildytas pažadas yra susijęs vienas su kitu kaip aušra ir saulėtekis. Tai iš esmės vienas ir tas pats pažadas. Niekur kitur, o kaip tik Kristaus atėjimo šviesoje tikėjimas tapo adventinis – būsimo apreiškimo laukimas.

Šio laukimo laikotarpyje Šv. Juozapo parapijoje turėjome gyvą ir šviesų susitikimą su  vienuole sese Justina, kuri savo liudijimu sužavėjo ne vieną mūsų bendruomenės narį.

Antrąjį advento sekmadienį po Šv. Mišių  didelė dalis Kėdainių Kolpingo šeimų ,  pirmos Komunijos vaikučių ir tėvelių buvo pakviesti į parapijos salytę. Salėje šeimas ir  tėvelius sutiko vienuolė sesuo Justina, kuri  kiekvieną čia atėjusį, apdovanojo šilta savo šypsena.

Pasakojimą  apie savo gyvenimą Justina pradėjo nuo to, kaip ji prieš 25 metus tapo vienuole. „Niekada nesigailėjau dėl savo pasirinkimo,  labai  sunkiai išgyvenau savo mamytės išėjimą pas Dievulį, per Covido pandemiją  sirgau pati, taip pat turiu neįgalų brolį “,- kalbėjo sesuo Atrodo tai  didelis gyvenimo išbandymas, tačiau kaip stebuklą sesė prisiminė tokius gyvenimo momentus, kaip tiesiog ėmė tapyti, dainuoti ir rašyti. Jos paveiksluose atsispindi tie išgyventi momentai. Sesės dainose ir lopšinėse dažniausiai  skamba  mintys, kurios tuo metu užvaldo jos sielą. Kad tai paliestų kiekvieną čia susirinkusį  sesė grojo gitara. Salytė per susitikimą buvo papuošta paveikslai, kuriuos tapė pati Justina. Tai stebuklai, kuriuos daro Dievas,- kartojo sesė.

Visai neseniai  su leidyklos pagalba buvo  išleista knyga  „Sielos perlai“. Joje sudėtos mintys,  gyvenimo patyrimai, paveikslai bei eilės.  Susitikimo metu parapijiečiai galėjo įsigyti kalendorių su Justinos pieštais  piešiniais, atvirukų, lopšinių diską.

Po vienos  nuostabios lopšinės į salę sugužėjo vaikai, kurie visą tą laiką dalyvavo edukacijoje „Kalėdinio žaisliuko paslaptis“, patys kūrė savo kalėdinį žaisliuką. Prasidėjo antroji susitikimo dalis, kurios metus visą dėmesį sesuo Justina jau skyrė vaikučiams.

Visą advento popietę vainikavo šventinė Agapė, kurios metu vyko diskusijos, pasidalijimai, dėkojimai už bendrystę. Nuoširdus ačiū kun. Žydrūnui Paulauskui už suteiktą džiaugsmą, kolpingietėms: Nijolei Satkauskienei  už pagalbą ruošiant agapę, Laimutei Karalienei  už perteiktas mintis, dalyvaujant susitikime su vienuole, katehetei  Nijolei  Čeidienei, už sesės Justinos pakvietimą aplankyti mūsų bendruomenę.

                                                                                                 Šeimos centro vadovė Jūratė