Š. m. gegužės 26d. Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje  arkivyskupas Lionginas Virbalas suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Ikrikščioninimo sakramentą priėmė Kėdainių Šv. Juozapo, Krakių, Šėtos parapijų jaunuoliai ir suaugusieji. Pasiruošimas vyko visus metus.  Sutvirtinamieji dalyvavo Šv. Mišiose,  kas savaitiniuose susitikimuose, rekolekcijose („Šventosios. Dvasios savaitgalis“ ir „Sukurtas pagal Dievo paveikslą“). Gegužės 18 d. vyko seminaras  „Nebijok, vien tikėk“, kurį vedė Kėdainių dekanas kunigas. N. Martinkus ir kunigas egzorcistas  A. Valkauskas.  Gegužės 19 d. aktyviausi parapijos savanoriai  vyko į piligriminę kelionę į Trakus ir Vievį.  Trakuose meldėsi prie Dievo Motinos, Lietuvos globėjos paveikslo, Vievio parapijos vikaras  kun. Povilas Tekorius ir jaunimo vadovai dalijosi tikėjimo, veiklos ir maldos patirtimi, dalyvavo Sekminių Šv. Mišiose.

Dekanas kvietė jaunuolius pagalvoti apie savo misiją Bažnyčioje, kvietė aktyviai dalyvauti Bažnyčios gyvenime, pristatė parapijos poreikius ir galimybes. Kunigas A. Valkauskas kalbėjo apie krikščioniško tikėjimo svarbą,  perspėjo apie pavojus, kurie tyko nutolus nuo Jėzaus. Vakaras baigėsi  Šv. Mišiomis, Susitaikymo sakramentu,  šlovinimu ir užtarimo malda.

Jaunuoliai visą savaitę   ruošėsi šventės programai,  puošė bažnyčią, parašė visuotinę maldą, vaikinai repetavo muzikinę programą.