Pirmąjį birželio sekmadienį, Kėdainių Šv. Juozapo bendruomenė iškilmingai šventė Viešpaties dieną. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) liturginė šventė, susiliejusi su Tėvo diena ir Tarptautine Vaikų Gynimo diena,  tikinčiuosius sujungė Eucharistijos šventimui. Tintieji meldėsi už  gyvus ir mirusius Tėvus bei vaikus.

Po 10 val. Šv. Mišių, kurias aukojo klebonas kun. Norbertas Martinkus, vyko  Kėdainių muzikos mokyklos styginių instrumentų orkestro koncertas ( vadovė Zita Smikienė, koncertmeisterė Aelita Petrauskienė). Pasibaigus koncertui, šventoriuje parapijiečiai buvo kviečiami vaišintis pyragais. Vaišėmis dalinosi Kėdainių pagalbos šeimai bendruomenė bei klebonas Norbertas Martinkus, kuris vaikams dovanojo ledų. Šventorius mirgėjo nuo muilo burbulų, vaikų. O jiems džiugią nuotaiką palaikė skambanti  muzika.

Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šventės organizavimo, virpino žmonių širdis visuotine malda, bendryste. Dėkojame  savanoriams už geranorišką pagalbą ir visiems, kurie džiugino vaikų širdis, dovanodami muilo burbulus ir pyragus 🙂