Birželio 30 d. ( sekmadienį) Apytalaukio Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje buvo švenčiami tituliniai atlaidai. Kaip įprasta parapijoje sulaikėme svečių iš kaimyninių parapijų, į bažnyčią užsuko ir savo artimųjų kapelius lankantys artimieji. Parapijos klebonas, kun. Žydrūnas Paulauskas aukojo Šv. Mišias, homilijos metu priminė tikintiesiems apaštalų Petro ir Povilo gyvenimo istorijas, jų įtaką bažnyčiai. Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje stovyklaujantys vaikai ir jaunimas, vieną dieną skyrė prieš atlaidus sutvarkyti bažnyčią, šventorių, o atlaidų dieną padėjo procesijoje. Mergaitės barstė gėles, berniukai patarnavo Šv. Mišiose ir procesijos metu nešė procesijos vėliavas. Kartu su vargonininke Dagne, jaunimas giedojo Šv. Mišių metu. Smagu, kad į šventę buvo pakviestos vaikų šeimos. Tėveliai skaitė skaitinius, dalyvavo procesijoje.

Dėkojame stovyklos organizatorei mokytojai Zitai už rūpestį, padedant ruoštis atlaidams.

Po Šv. Mišių visi susibūrėme bendrai nuotraukai. Jaunimas buvo apdovanotas padėkomis už aktyvią veiklą ir savanorystę stovyklos metu.