Su Lietuvos Seimo nare Vilija Targamadze susitikome gegužės mėnesio pradžioje Kėdainių miesto parke, kuriame vyko Šeimų šventė. Su Carito merginomis savanorėmis kepėme blynus, buvome paruošusios įvairių veiklų  , atrakcijų vaikams ir tėveliais. Ji mus užkalbino ir pasiteiravo ką mes čia veikiame, iš kokios mokyklos esame ir ar ne gaila savo laiko organizuojant užimtumą šeimoms. Taip užsimezgė pokalbis. Vėliau ji mūsų pasiteiravo ar esame buvę Seimo rūmuose ir ar norėtume ten nuvykti. Be abejo atsakėme, kad taip. Tuomet aš jūsų laukiu Vilniuje,- baigė pokalbį Seimo narė. Taigi praėjo mėnuo ir vieną gražų birželio rytą mūsų Carito vadovė Lina, keletas Šv. Juozapo parapijos bendruomenės narių, šeimos centro vadovė Jūratė, merginos iš „Atžalyno“ gimnazijos, išvykome sostinės link.

Seimas- Lietuvos parlamentas šalies įstatymus leidžianti įstaiga, susikūrė 1920-1922 metais (steigiamasis Seimas). Vėliau  bėgant metams , po daugelio negandų ir neramumų 1990 metais pradėjo veikti Atkuriamasis Seimas. Pradžioje darbas vyko vienuose rūmuose, vėliau buvo pastatyti antrieji rūmai. 2007 metais įrengta nauja moderni posėdžių salė. Kadangi tai buvo pirmadienis , posėdžiai nevyko teko gyvai pamatyti vietą, kurioje priimami mūsų šaliai svarbūs įstatymai. Taip pat pabuvojome ir senoje posėdžių salėje, kurioje šiuo metu dažniausiai vyksta įvairios šventės, renginiai.

Pusantros valandos su gide prabėgo labai greitai, daug pamatėme ir sužinojome. Atsisveikindama mus lydėjusi mergina pajuokavo, kad sekantį kartą, jau susitiksime, kaip kolegos. Žinoma, dar mums reikia daug mokytis , bus dar visokių iššūkių, bet turint užsispyrimo ir valios viskas įmanoma.

 Kiek žinome profesorė Vilija Targamadzė dirba švietimo ir mokslo komitete, kuris koordinuoja įstatymus švietimo srityje. Tikimės domėjimasis  ir tiesioginis ryšys su jaunimu atneš palankių sprendimų ir įvairios programos bei strategijos bus lengviau įveikiamos. Dėkojame Seimo narei už šią gražią dovaną, patarėjai Stanislavai Sabaliauskienei ir  mūsų parapijos klebonui Žydrūnui Paulauskui  už rūpestį organizuojant įdomią kelionę.

Carito savanorė Rugilė