Gegužės 19 d., po Šv. Mišių už Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus, Šv. Juozapo bažnyčioje buvo atidaryta dailininko Aloyzo Stasiulevičiaus dailės darbų paroda „Kristaus kančios istorija”. Renginio metu parodą pristatė pats dailininkas, daugiakultūrio centro direktorė Audronė Pečiulytė papasakojo apie Lietuvos partizanų kovų istorijas, pagerbėme ir apdovanojome gėlėmis  gyvus ir šventėje dalyvavusius kovotojus. Po pristatymų ir sveikinimų visi klausėmės vargonų muzikos.