Šventosios Dvasios savaitgalis

Š.m. lapkričio 15-16 dienomis, Kėdainių Šv. Juozapo parapijos jaunimas, kuris ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui,  dalyvavo ALFA savaitgalyje Truskavoje.  Rekolekcijas vedė ses. Liucija Grybaitė ir diakonas Martynas. Buvo įdomu klausytis mokymų, gyvo tikėjimo liudijimų, kartu melstis, pažvelgti į save ir draugus „kitomis“ akimis, pajusti Dievo artumą adoruojant Švč. Sakramentą, nubraukti ne vieną ašarą, išgyventi dvasinę bendrystę su Jėzumi, patirti   atleidimo džiaugsmą Susitaikinimo sakramento.

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Juozapo parapijos klebonui, kun. N. Martinkui ir  kun. M. Aleknai  už nuolatinę pagalbą, padrąsinimą, supratimą, ses. Liucijai už įdomius ir aktualius mokymus, nuoširdžią maldą, diakonui Martynui už jaunatvišką gyvo tikėjimo  liudijimą ir betarpišką bendravimą, saleziečių bendradarbei Miglei už nuostabias giesmes, mokytojoms už rūpestį ir nuoširdumą, Kėdainių r. savivaldybei už finansinę paramą.

Jaunimo vadovė Zita Kairaitytė