Sauso 26 dieną, Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje, vyko vidinio išgydymo ir užtarimo pamaldos.  Pamaldas, malda ir Dievo šlovinimu giesmėmis, pradėjo Ruklos Šventosios Dvasios parapijos giesmininkai. Šv. Mišias aukojo svečiai: kunigas: Kazimieras Gražulis ir Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas teologijos mokslų daktaras Arnoldas Valkauskas.  Po Šv.Mišių kun. Arnoldas vadovavo vidinio išgydymo pamaldoms.

Kunigas Arnoldas priminė, kad žmogus sveikatą, džiaugsmą, tikrą laimę, gali pasiekti tik susitikęs su Dievu, pas kurį galima ateiti tik per Jėzų Kristų. Susitikti su Dievu mums trukdo mūsų sužeistas protas, nedorybės, nuodėmės, ydos, aistros, įvairios baimės, abejonės ir visokie mūsų pačių susikurti stabai. Vidinio išgydymo pamaldose, kun. Arnoldas, viso to kvietė išsižadėti ir į savo širdį priimti viską gydančią ir atitaisančią Dievo Dvasią.

Po pamaldų visi susirinko parapijos salėje, kur vaišindamiesi arbata, kava ir sumuštiniais, tęsė diskusijas, dalijosi savo tikėjimo patirtimi, pasakojo liudijimus iš savo gyvenimo.

Sekantis susitikimas su egzorcistu kunigu Arnoldu Valkausku numatomas vasario 23 dieną. Šio susitikimo metu vėl bus Šlovinamas Viešpats ir pravestos vidinio išgydymo pamaldos.