Vasaris

 

Vasario 1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis.  8.00 val. meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį, 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

Vasario 2 d.Kristaus Paaukojimas – GRABNYČIOS.  Pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją.  Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val. Per Šv. Mišias bus šventinamos žvakės.

Vasario 3 d. – IV eilinis metų sekmadienis. Minimas Šv. Blažiejus. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Per visas Šv. Mišias bus atliekama apeiga, sauganti nuo kaklo ir gerklės ligų.12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius, už mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Vasario 5 d.Mergelė kankinė – ŠV. AGOTA – saugotoja nuo nelaimių ir gaisrų. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 18.00 val. Per Mišias bus šventinami duona ir vanduo, kaip priemonės apsisaugojimui nuo gaisrų nelaimės.

Vasario 6 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už šeimas Šv. Juozapo garbei.

Vasario 8 d. – Šv. Apolonijos šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, 18.00 val. meldžiamės už odontologus, jų profesinės šventės proga.

Vasario 10 d. – V eilinis sekmadienis. Vasario 11-ą, minint Pasaulinę ligonių dieną, per visas Šv. Mišias melsimės už ligonius ir juos slaugančius, prašant stiprybės ir Dievo palaimos bei Švč. Mergelės Marijos globos bei užtarimo. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. bus aukojamos už parapiją, parapijos ir bažnyčios darbuotojus, pastoracinę tarybą, tikybos mokytojus, choristus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šventinės Šv. Mišios už Lietuvos valstybę bus aukojamos 10 val. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 9.00 ir 16.00 val.

Vasario 17 d. – VI eilinis sekmadienis. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Vasario 21 d. – 10 val. dekanato tikybos mokytojų susirinkimas dekanato mažojoje salėje.

Vasario 23 d. – 15.00 val. užtarimo ir vidinio išgydymo pamaldos su kunigu Arnoldu Valkausku.

Vasario 24 d. – VII eilinis sekmadienis. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Jaunimo ir Šeimos centrų darbuotojus, Caritas organizaciją ir žvakučių aukotojų intencijomis. Po 12.00 val. Šv. Mišių,  parapijos didžiojoje salėje, adresu Didžioji g. 21, Kėdainiai ( jaunimo centro patalpose II a.), kviečiamas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos susirinkimas.