2 d. – Kristaus Paaukojimas – GRABNYČIOS. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 18.00 val. Per visas Šv. Mišias bus šventinamos žvakės. Žvakių bus galima įsigyti bažnyčios prieangyje pas Caritas moteris.

4 d. – minint Pasaulinę onkologinėmis ligomis sergančiųjų dieną, 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už onkologinių ligonių asociacijos „Švęsk Gyvenimą” ir Mamų unijos narius, jų šeimas ir visus paliestus šios negailestingos ligos ir už jų palaikymą gydymo procese. Po Šv. Mišių, bažnyčioje, Eglės Malinauskienės fotoparodos „Diagnozė” atidarymas. Vasario 29 d. Mamų unija kviečia į šventinį labdaros renginį Tautvydo dvare. Su kvietimo į renginį programa, plačiau galima susipažinti skelbimų lentoje prie bažnyčios.

5 d. Šv. Agota. Mergelė kankinė. Tai šventoji, kurios užtarimu Dievas saugo žmones nuo gaisro nelaimių. Šv. Mišios bus aukojamos tik 18.00 val. Per Šv. Mišias bus šventinama duona ir vanduo.

7 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12.00 val. Šv. Mišios melsimės į Šv. Juozapą, prašant Šeimoms jo užtarimo.

11 d. – minima Pasaulinė ligonių diena. Jonas Paulius II 1992 metų vasario 11 d. paskelbė Pasauline. Nuo tos datos, ją mini visas pasaulis. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Raginame tikinčiuosius aplankyti ligonius, pagal galimybes pasiūlyti priimti Komuniją, atlikti išpažintį. To negalintiems atlikti bažnyčioje, galima paprašyti, kad kunigai atneštų į namus.

14 d. – PELENŲ TREČIADIENIS. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 18.00 val. Per Šv. Mišias žmonėms ant galvų barstomi pelenai atgailos ženklan.

16 d. – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA. 12.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios už Lietuvos valstybę, Tėvynę ir Taiką. po Šv. Mišių – eisena į Dotnuvos ir Kauno gatvių kapines, pagerbiant kovotojus už Lietuvos laisvę.

15 d. – 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės už vaikus, sergančius vėžiu, minint tarptautinę onkologinėmis ligomis sergančių vaikų dieną.

18 d. – I Gavėnios sekmadienis.

Dirbantieji, nuo sausio mėnesio iki gegužės 1 dienos imtinai, gali skirti 1.2 % GPM nuo gaunamų pajamų pasirinktai institucijai.  Kviečiame 1,2 % pervesti mūsų bažnyčiai. Tai galima padaryti tik internetu. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

Primename tikintiesiems, kad renkamos aukos parapijos išlaikymui ir seminarijai. Kas galite aukas prašome atnešti į parapijos raštinę darbo dienomis arba savaitgaliais į zakristiją. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

Jūsų patogumui, bažnyčios prieangyje stovi kortelių skaitytuvas. Juo pasinaudojus, galite paremti parapiją Jums priimtina suma.