Naujai išrinkta Šv. Juozapo parapijos pastoracinė tarybą rinkosi į savo pirmąjį posėdį. Susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas, koncelebravo parapijos vikaras, kun. Mindaugas Alekna ir tėvai redemptoristai.

Pirmoje dalyje, Kauno kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, pristatė bažnyčios požiūrį į pasauliečių ir kunigų bendradarbiavimą pastoracinės tarybos veikloje.

Pristatydama Kauno arkivyskupijos II Sinodo nuostatas, ji akcentavo pastoracinės tarybos narių atsakomybę, kartu su klebonu kuriant sielovadą parapijoje.

Antrojoje dalyje tėvai redemptoristai pristatė parapijos pastoracinei tarybai numatomas Misijas Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje, kurios vyks 2024 metų gegužės mėnesį.

Parapijos pastoracinės tarybos posėdis buvo baigtas prie arbatos puodelio, svarstant kokie iššūkiai laukia pastoracinės tarybos naujokų ir senbuvių pasirinktame kelyje.