Spalio 20 dieną Šv. Juozapo bendruomenė rinkosi į Atsinaujinimo dieną. Joje svečiavosi  kunigas iš Ruklos, Arnoldas Valkauskas, šlovinimo grupė iš Kauno Šilainių parapijos, dekanato kunigai. Buvo aukojamos Šv. Mišios, girdėjome tikinčiųjų liudijimus, svečių šlovinimo giesmes. Po Šv. Mišių sukalbėjome užtarimo ir išgydymo maldą ir kiekvienas buvome palaimintas asmeniškai. Vakarą baigėme draugiška agape parapijos namuose.