Šventosios Dvasios savaitgalis

Š.m. lapkričio 9-10  dienomis Kėdainių Šv. Juozapo,  Pernaravos ir Šėtos  parapijų jaunimas, kuris ruošiasi Sutvirtinimo sakramentu,  dalyvavo ALFA savaitgalyje Vepriuose.  Buvo linksma ir įdomu bendrauti su Kauno arkivyskupijos jaunimo centro komanda, kuriai vadovavo Kristina, klausytis jaudinančių jaunų žmonių gyvenimo patirčių, gyvo tikėjimo liudijimų, kartu melstis, pažvelgti į save ir draugus „kitomis“ akimis, pajusti Dievo artumą adoruojant Švč. Sakramentą, išgyventi dvasinę bendrystę, nubraukti ašarą patyrus atleidimo džiaugsmą Susitaikinimo sakramento ar užtarimo maldos metu.

:

„Ši „ekskursija“ buvo kiek kitokia.  Ji ne tik praplėtė mano žvilgsnį į tikėjimą ir  religiją, bet ir į tikinčius žmones, kurie dalijosi su mumis savo istorijom. Tai padės man pasitikėti kitais žmonėmis ir Dievu. O, kokie nuostabūs visi jaunuoliai, kurie šį savaitgalį į skyrė tokiam nuostabiam šansui pasimelsti, pažaisti, pasikalbėti  apie savo problemas! Buvo tiesiog nuostabu…“

Eimantas

„Šį savaitgalį  sutikau daug naujų, bei įdomių žmonių mane labai pradžiugino, nes tokia galimybė pasitaiko nedažnai. O kur dar visi žaidimai, malda ir kitos veiklos! Kitąkart kviesiu daugiau draugų važiuoti kartu ir tikrai prasmingai praleisti laiką.“

Mantas

„Renginys buvo labai įdomus: daug gražių akimirkų, įgijom naujos patirties, susiradom draugų, pagilinom ryšį su Dievu. Labai norėtume pakartoti.“

Gabrielė ir Sidona

„Šį savaitgalį praleidau, kiek kitaip nei įprastai, renginys man paliko daug naujų įspūdžių ir jausmų. Ypač jaudino savanorių liudijimai, visų vieningumas bei nuoširdus bendravimas.“

Karolina

„Nuoširdus AČIŪ už nuostabų savaitgalį! Visada būkit tokie energingi, linksmi ir pilni džiaugsmo! Ir nesvarbu, kad neturėjom savo ,,Samsung Aleliuja”, neišvengėm traumų, svarbiausia prasmingai praleidome laiką.“

Rosita

Nuoširdžiai dėkojame Kėdainių dekanui, Šv. Juozapo parapijos klebonui Norbertui  Martinkui už nuolatinę pagalbą, padrąsinimą, supratimą. Kunigams Mindaugui Aleknai ir Gintautui Naudžiūnui už kantrybę, klausant išpažinčių, Kauno arkivyskupijos komandai ir savanoriams už jaunatvišką liudijimą, užtarimo maldą ir dvasinius patarimus, mokytojoms už rūpestį ir nuoširdumą, Kėdainių savivaldybės jaunimo reikalų tarybai už finansinę paramą.

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos informacija