1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

2 d. – Viešpaties kančios – VERBŲ sekmadienis. Per visas Šv. Mišias bus šventinamos verbos. 8.00 val. bus einama tradicinė Verbų procesija aplink bažnyčią. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 12.00 val. 11.00 val. Švč. Sakramento adoracija.

5 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

6 d. – Didysis Ketvirtadienis. 8.00 – 9.00 val. klausomos išpažintys ir dalijama Komunija. 18.00 val. Didžiojo Ketvirtadienio liturginės apeigos.

Paberžės bažnyčioje Didžiojo Ketvirtadienio liturginės apeigos – 16.30 val.

Surviliškio bažnyčioje – 18.00 val.

Apytalaukio bažnyčioje – 19.00 val.

7 d. – Didysis Penktadienis. 8.00 – 9.00 val. klausomos išpažintys ir dalijama Komunija. 18.00 val. Didžiojo Penktadienio liturginės apeigos.

Paberžės bažnyčioje Didžiojo Penktadienio liturginės apeigos – 16.30 val.

Surviliškio bažnyčioje – 18.00 val.

Apytalaukio bažnyčioje – 19.00 val.

8 d. – Didysis Šeštadienis. 8.00 – 9.00 val. klausomos išpažintys ir dalijama Komunija. 18.00 val. Didžiojo Šeštadienio liturginės apeigos.

Paberžės bažnyčioje Didžiojo Šeštadienio liturginės apeigos  –  16.00 val.

Surviliškio bažnyčioje– 18.00 val.

Apytalaukio bažnyčioje – 19.00 val.

9 d. – Viešpaties Prisikėlimas – VELYKOS. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos 8.00 val. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 12.00 val.

9 d. – Paberžėje iškilmingos Velykų Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 8.00 val., Surviliškio bažnyčioje – 10.00 val., Apytalaukio bažnyčioje – 11.00 val.

10 d. – II Velykų diena. Šv. Juozapo bažnyčioje Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

Aptarnaujamose parapijose Šv. Mišių nebus.

16 d. – II Velykų sekmadienis (ATVELYKIS). Dievo Gailestingumo sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šiluvos Dievo Motinos draugiją. Po Šv. Mišių – agapė.

Nuo 17 d. 8.00 val. ryto iki 18 d. 8.00 val. ryto Šv. Juozapo bažnyčioje vyks nenutrūkstama paros Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame kuo aktyviau įsijungti. Pageidautina iš anksto užsirašyti, kad bent po valandą nesidubliuotų adoruojantys. Bet esate laukiami visi kas galite ir kada galite.

23 d. – III Velykų sekmadienis. Šv. Jurgis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

Kadangi bažnyčioje turime dvi relikvijas – Don Bosko, vyskupo, pedagogo, vaikų ir jaunimo globėjo  bei  pal. Jurgio, vyskupo, Marijonų vienuolijos atkūrėjo, katalikiško socialinio mokslo pradininko, po popiežiaus Leono XIII enciklikos RERUM NOVARU išleidimo, Šeimos centro ir Carito globėją, todėl kiekvieno jų minėjimų mėnesio dienomis, per visas Šv. Mišias bus suteikiamas palaiminimas relikvijomis.

Pal. Jurgio minėjimas – sausio 27 d. ( privalomas tik Lietuvoje)

Don Bosko privalomas minėjimas – sausio 31 d.

30 d. – minima Pasaulinė Gyvybės diena ir maldos už dvasininkiją ir pašaukimus diena.