Kovo 19-ąją Kėdainių Šv. Juozapo parapijos bendruomenė šventė titulinius Šv. Juozapo atlaidus. Šv. Mišias celebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kartu meldėsi Kėdainių dekanas Šv. Juozapo parapijos klebonas kunigas Norbertas Martinkus, arkivyskupo sekretorius ir kurijos vicekancleris kun. Vincentas Lizdenis, kunigas Martynas Povylaitis SC, išpažinčių klausė kunigai Mindaugas Alekna ir Valdas Šidlauskas. Džiugu, kad kunigo Martyno iniciatyvą pavyko išpildyti ir klebonui palaikius iniciatyvą bei parašius prašymą į parapiją „atkeliavo“ palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvija. Arkivyskupas kvietė melsti Pal. J. Matulaitį užtarimo įvairiose situacijose. Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas Pal. Matulaičio relikviją pernešė į Elijo altorių nuolatiniam gerbimui. Kaip ir kiekvieną gavėnios sekmadienį. Kryžiaus kelią kartu su kunigu Valdu ėjo parapijos jaunuoliai, besiruošiantys priimti sutvirtinimo sakramentą. Parapijiečiai aktyviai dalyvavo Eucharistinėje procesijoje. Bendruomenę linksma daina ir šokiu Juozapinių proga sveikino Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos folkloro grupė „Dobilia“, vadovė Inga Petrikoniene . Subtiliai ir su meile bažnyčią papuošė „Tik gėlės Kėdainiai“, vadovė Vilma Zabotkaitė – Matulionienė ir floristė Indrė Dambrauskienė, puokštes svečiams paruošė gėlių salonas „Gėlių kraitė“, už agapės vaišes dėkojame UAB „Lautina“ darbuotojams. Norisi padėkoti visiems, kurie viena ar kita forma prisidėjo prie atlaidų šventimo.

Dėkodami Dievui už visas malones, kurias gauname Šv. Juozapo užtarimu, meldžiame meilės ir sutarimo, gyvo tikėjimo ir atsivertimo, taikos ir ramybės šeimose, parapijoje, mieste ir pasaulyje.

Ačiū visiems maldininkams, organizatoriams, rėmėjams🥰

Viešpaties palaimos geriems Jūsų darbams!🙏

Parapijos katechetė Zita Kairaitytė