„Esu toks turtingas, kad viskas ką aplinkui matau ir girdžiu yra mano, galiu tuo džiaugtis netaupydamas,” – yra pasakęs Tėvas Stanislovas. Taip ir mes, gražų kovo 25- tosios rytą, tėvelio šventovėje- Paberžėje, visa širdimi galėjome gerti atbundančios gamtos dvelksmą, akimis matyti  pro miegančių medžių šakas besiskverbiančius saulės spindulius.

Tėvas Stanislovas šiuose maldos namuose priimdavo kiekvieną. Jis kaip „skeneris“ nuskanuodavo  kiekvieną žmogų ir suprasdavo, ko tam žmogui reikia ir  dėl ko jis čia atvyko, – savo pasakojimą pradėjo ilgametė šios bažnyčios prižiūrėtoja  Regina Galvanauskienė. Išklausę jos gražaus  pasakojimo apie tėvelį, pasimeldę bažnytėlėje, minutėlei visi sustojome prie  kunigo Stanislovo kapo. Įspūdį paliko penkių su puse metro aukščio ąžuolinis kryžius su trimis išdrožtais mazgais, pabrėžiančiais dvasininkams būdingas savybes – klusnumą, neturtą ir tyrumą. Būtent šis paminklas labiausiai dera prie viso Paberžės ansamblio, atitinka kaimiškas tradicijas ir perteikia Tėvo Stanislovo dvasią- savo kalbą užbaigė R. Galvanauskienė.

Didelis būrys l/d „Puriena“ ugdytinių ir jų tėvelių, taip pat kolpingiečių iš skirtingų Lietuvos kampelių, tą dieną turėjo misiją – iškelti šioje šventovėje inkiliukus sugrįžtantiems paukščiams. Šalia bažnyčios auga du ąžiuoliukai, kurie prieš daugelį  metų  buvo pasodinti sukilėlių vadui A.Mackevičiui ir kunigui Stanislovui atminti. Būtent čia vietą atrado savo rankomis pagaminti inkilai. Tikimės netrukus juose apsigyvens paukščiai ir savo giesmėmis džiugins atvykstančius svečius, – svarstė visi susirinkusieji.

Atlikę šią svarbią  misiją, vaikai su tėveliais išvyko į namus, o garbūs  Kolpingo nariai susibūrė Šv. Juozapo parapijos salėje, kur paminėjo savo organizacijos 30-metį, bei  aptarė savo veiklos rezultatus. Vėliau visi dalyvavo Šv. Mišiose, kurias aukojo parapijos klebonas Norbertas Martinkus ir Anykščių r. Troškūnų parapijos  klebonas Saulius Filipavičius.

Susitikimą vainikavo šventinis tortas ir bendrystė. Nuoširdžiai dėkojame Kėdainių Kolpingo šeimai ir klebonui Norbertui Martinkui už suteiktą galimybę surengti šia gražią šventę.

Kėdainių dekanato šeimos centro vadovė Jūratė Vaiginė