1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Melsimės į Švč. Jėzaus Širdį. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių. 17. 00 val. Švč. Sakramento adoracija, 17.30 val. – Kryžiaus kelias.

2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Melsimės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

3 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis. 11.00-11.30 val. Švč. Sakramento adoracija. 11.30 val. – Kryžiaus kelias. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius, už mūsų kraštietę, Dievo tarnaitę Adelę Dirsytę, kad greičiau pasiektų Altoriaus garbę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

6 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

10 d.Kristaus Kančios (VERBŲ) sekmadienis. Per visas Šv. Mišias bus šventinamos Verbos. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 12.00 val. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 10.00 valandomis.

10 d. – Verbų sekmadienį, nuo 8.00 val., išskiriant Šv. Mišių laiką t.y. 8.00-9.00 val., 10.00-11.00 val. ir 12.00 -13.00 valandas, iki 11 dienos 8.00 valandos ryto, vyks nenutrūkstama 24 valandų Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame tikinčiuosius aktyviai Švč. Sakramento adoracijai. Raginame iš anksto raštinėje užsirašyti Jums patogų laiką, kad visos paros valandos būtų užpildytos.

Paberžėje Verbų sekmadienio Šv. Mišios bus aukojamos – 10.30 val., Surviliškyje – 12.00 val., Apytalaukyje – 13.30 val., Labūnavoje13.30 val.

24 d. – II Velykų sekmadienis – Atvelykis. Dievo Gailestingumo sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

28 d. – ketvirtadienį, kviečiamas susirinkimas Sinodo 5 ir 6-os temų svarstymui. Visi pageidaujantys laukiami parapijos mažojoje salėje 18.30 val.

Aptarnaujamos parapijose Šv. Mišios vyks įprasta sekmadienio tvarka.

Didžioji savaitė Šv. Juozapo bažnyčioje:

Balandžio 14 d. – Didysis Ketvirtadienis

8.00-9.00 val. klausomos išpažintys ir dalijama Komunija.   

 18.00 val. – Didžiojo Ketvirtadienio liturginės apeigos.

Balandžio 15 d. – Didysis penktadienis

8.00 – 9.00 val. klausomos išpažintys ir dalijama Komunija

18.00 val. – Didžiojo penktadienio liturginės apeigos. Galima gauti visuotinius atlaidus už Kryžiaus pagarbinimą.

Balandžio 16 d. – Didysis Šeštadienis

8.00-9.00 val. klausomos išpažintys ir dalijama Komunija

18.00 val. – Didžiojo Šeštadienio liturginės apeigos. Šventinama ugnis ir vanduo.

Didžioji savaitė aptarnaujamose parapijose

Balandžio 14 d. – Didysis Ketvirtadienis

Didžiojo Ketvirtadienio liturginės apeigos vyks sekančiai:

Paberžės bažnyčioje – 16.30 val.

Surviliškio bažnyčioje – 18.00 val.

Apytalaukio bažnyčioje – 19.00 val.

Labūnavos bažnyčioje – 19.00 val.

Balandžio 15 d. – Didysis Penktadienis

Didžiojo Penktadienio liturginės apeigos vyks sekančiai:

Paberžės bažnyčioje – 16.30 val.

Surviliškio bažnyčioje- 18.00 val.

Apytalaukio bažnyčioje – 19.00 val.

Labūnavos bažnyčioje – 19.00 val.

Balandžio 16 d. – Didysis Šeštadienis

Didžiojo Šeštadienio liturginės apeigos vyks sekančiai:

Paberžės bažnyčioje – 16.00 val. 

Surviliškio bažnyčioje- 17.00 val.

 Apytalaukio bažnyčioje – 20.30 val.

Labūnavos bažnyčioje – 19.00 val.

Balandžio 17 diena(Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas )VELYKOS

Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos 8.00 valandą

Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 val.

Balandžio 18 diena – II VELYKŲ diena

Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos 8.00 ir 10.00 valandomis

Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas – VELYKOS aptarnaujamose parapijose:

Paberžės bažnyčioje 8.00 val.

Surviliškio bažnyčioje – 10.00 val.

Apytalaukio bažnyčioje – 11.00 val.

Labūnavos bažnyčioje – 12.00 val.

II VELYKŲ dieną aptarnaujamose parapijose Šv. Mišių nebus