Š. m. kovo 25-26 dienomis Kėdainių Šv. Juozapo parapijos jaunimas, kuris ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui,  dalyvavo ALFA savaitgalyje Truskavoje. Savaitgalyje netrūko džiaugsmo, Dievo malonių, pokalbių. Parapijos vikaras kunigas Martynas Povylaitis SC sakė mokymus apie Šv. Dvasią, vadovavo maldai,  diskutavo, kantriai atsakinėjo į klausimus, mokė šokių ir kartu šoko su jaunimu. Susitaikinimo sakramentui padėjo pasiruošti kunigas Gediminas Kasperavičius, kuris šiuolaikiškai ir jaunimui suprantamai perteikė Dievo gailestingumo, mūsų nuodėmingumo ir Viešpaties meilės temą. Dėkodami už šventąją išpažintį jaunuoliai dalyvavo šv. Mišiose minint Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Įsikūnijimo slėpinį.  Džiaugiamės, kad mūsų savaitgalis vyko kovo 25 dieną  – Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmėje, kada popiežius Pranciškus Rusiją bei Ukrainą paaukojimo Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. Maldoje jungėmės su Visuotine Bažnyčia, jautėmės Jos dalimi. Klausantis Jonės Rimavičiūtės liudijimo jaunimas buvo paliestas žinios, kad Dievas visada mus randa, rūpinasi žmogumi ir kad ir koks sunkus kelias bebūtų, Dievas mūsų nepalieka. Šeštadienį mus aplankė  Kėdainių dekanas kunigas Norbertas Martinkus, kuris aukojo Šv. Mišias. Savaitgalio metu patyrėme bendruomeniškumo, šeimyniškumo bei tikėjimo džiaugsmą, kuris kyla iš susitikimo su Jėzumi ir vieni kitais.

Dalyvių liudijimai:

„Mane nustebino mūsų gebėjimas giedoti kartu. Jėzus vaikščiojo tarp mūsų, buvo su mumis kartu. Galėjome būti kartu, bendrauti, keistis nuomonėmis, būti kartu, susirasti naujų draugų. Meldėmės, šokome, giedojome, dainavome, valgėme, tai mums padėjo kalbėtis, gėrėtis vienas kitu. Jaučiausi kaip namuose tarp žmonių, kuriuos menkai pažįstu.“

„Buvo gera save atrasti ir suprasti, koks yra svarbus artumas, ryšys. Savaitgalį leisdami be telefonų pajutome vidinę ramybę, susipažinome su žmonėmis, kurie kalba, myli, jaučia kaip mes.“

„Buvo nuostabu susipažinti su naujais žmonėmis, šokti, dainuoti,  valgyti ir melstis, tai suteikė mums drąsos, vilties, gėrio ir ramybės. Tobula.“

„Buvo įdomu, geriau pažinau grupės narius, vieno žaidimo metu sužinojau jų istorijas, ką jiems reiškia tikėjimas.“

„Šlovinom iš visos „dūšios“, buvo labai įdomūs mokymai.“

„Šiame savaitgalyje susiradau naujų draugų, atlikau išpažintį, dėl ko labai džiaugiuosi, praleidau daug laiko ieškodama Dievo.“

„Geriau pažinau draugus, įgijau patirties, buvo malonu bendrauti su kunigu Martynu, įdomi kunigo Gedimino paskaita.“

„Naujos pažintys, faina aplinka, šaunūs kunigai. Atvažiavusi įveikiau net  kelias savo baimes. Draugiški

žmonės, linksmi žaidimai.“

„Išgyvenau labai malonių emocijų, šilumos ir priėmimo jausmą. Patiko veiklos, giedojimas, įspūdį paliko malda  už Rusiją ir Ukrainą. Šiek tik pasikeitė požiūris įgyvenimą.“

„Patiko, kad daug meldėmės ir buvo daug veiklos. Sužinojau apie Šv. Dvasią, buvo net dvejos Šv. Mišios, skanus maistas, draugiškos vienuolės, labai gražus vienuolynas, gražūs paveikslai, net trys kunigai. Meldėmės už taiką.“

„Čia buvo smagu ir ramu, skanus maistas, tapau drąsesnė, renginys pažadino mano kūrybiškumą, susipažinau su nuoširdžiais, draugiškais žmonėmis.“

„Visi draugiški, programa šauni, tokių renginių galėtų būti daugiau. Labai džiaugiuosi, kad nuėjau išpažinties, tikrai tuo didžiuojuosi.“

„Suartėjau su Dievu, susidraugavau su kitais, išgirdau kitų žmonių mintis apie Dievą, žaidžiau smagius žaidimus.“

Nuoširdžiai dėkojame Truskavos rekolekcijų namų šeimininkėms vienuolėms Gretai ir Ritai už nuostabų priėmimą, Šv. Juozapo parapijos klebonui kunigui  Norbertui Martinkui už paramą; kunigams Martynui Povylaičiui SC ir Gediminui  Kasperavičiui už padrąsinimą, supratimą, įdomius ir aktualius mokymus, nuoširdžią maldą, kantrybę ir atidumą klausant išpažinčių, Jonei Rimavičiūtei – už jaunatvišką gyvo tikėjimo  liudijimą ir nuoširdų bendravimą, vargonininkei Dagnei už vadovavimą šlovinimui ir buvimą kartu.

Katechetė Zita Kairaitytė