2 d. – Pirmasis mėnesio trečiadienis. Pelenų diena. Gavėnios pradžia. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Visą dieną t.y. nuo 8.00 iki 18.00 val. bažnyčioje vyks Švč. sakramento adoracija.

Kryžiaus kelias gavėnios metu bus einamas penktadieniais – 17.30 val., sekmadieniais – 11.30 val.

4 d. – Šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo šventė. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 18.00 val. Tai ir pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį.

5 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją.Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

11 d. – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios aukojamos tik 8.00 val. Nuo 9.00 iki 10.00 val. vyks Švč. Sakramento adoracija. 18.00 val. Šv. Mišių nebus.

19 d. – Šv. Juozapas – Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinis. Tituliniai parapijos atlaidai. Iškilmingos Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val. Šv. Mišias aukos kunigai svečiai.

Parama parapijoms

Prašome Jūsų paremti parapijas, aukojant 1,2% gyventojų pajamų mokesčio už 2021 m. laikotarpį. Parapijos veiklai galite aukoti jokių papildomų išlaidų nereikalaujančiu būdu, tiesiog užpildant anketą elektroniniu būdu per VMI deklaravimo sistemą (EDS). Taip pat galite tiesiogiai nuvykti į VMI. Aukoti maksimaliai galima 5-eriems metams. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

Nurodome parapijų rekvizitus:

Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia, Radvilų g. 10,  Kėdainiai,  im. k. 191045180

Apytalaukio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia,  įm. k. 191246411

Paberžės Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia, įm. k.  191247666

Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, įm. k. 191248234

Labūnavos Dievo Apvaizdos bažnyčia, įm. k.. 191247470