Mielos Mamos,

Gegužės 1 dieną – sekmadienį, švenčiame Motinos dieną. Ta proga – koncertas skirtas Jums. Visas Mamas su Motinos diena, po Sumos Šv. Mišių t.y. 12.45 val., Šv. Juozapo bažnyčioje, pasveikins Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus folkloro ansamblis ,,Kalnaberžiai” . Jie atliks savo koncertinę programą

,,Kožnądien matau tą kaimą”