Birželio mėnuo yra skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Birželinės pamaldos t.y. Švč. Jėzaus Širdies litanija bus giedama – darbo dienomis – 17.30 val., šeštadieniais – 15.30 val., sekmadieniais – 9.30 val.

2 d.pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.  17.00 val. – Švč. Sakramento adoracija. 18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

3 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 val. 16.00 val. Šv. Mišiose jaunuoliams bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas ( Šv. Juozapo b. ).

4 d. – ŠVČ. TREJYBĖ ir  TĖVO DIENA. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Tėvus bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Prieš visas Šv. Mišias, bažnyčios prieangyje, bus rašomi vardai tų žmonių, kuriuos norėsite minėti Šv. Mišių metu.

4 d. Paberžės bažnyčioje Švč. Trejybės atlaidai. Šv. Mišios aukojamos 10.30 val.

9 d.  18.00 val. Surviliškio bažnyčioje vaikų I Šv. Komunija.

10 d. – Surviliškio bažnyčioje bus teikiamas Sutvirtinimo Sakramentas. Šv. Mišios aukojamos 12.00 val.

11 d. – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo – DEVINTINIŲ iškilmė. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

16 d. – minimas pal. Teofilis Matulionis.

18 d. – 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Šiluvos Dievo Motinos draugiją. Po Šv. Mišių agapė Jaunimo centro salėje ( II a. ). Kitos Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 10.00 val.

24 d. – Šv. Jono Krikštytojo gimimas. Šv. Mišios Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

25 d. – Surviliškio b. Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Šv. Mišios aukojamos 12.00 val.

25 d. – Paberžės bažnyčioje prasideda Tėvui Stanislovui skirtas festivalis. Šv. Mišios aukojamos 16.00 val.

27 d. – po Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas pal. Jurgio Matulaičio relikvija.

29 d. – minimi apaštalai Šv. Petras ir Povilas. Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

30 d. – 18. 00 val. Šv. Mišiose melsimės už birželinių pamaldų dalyvius. Po Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas Šv. Jono Bosko relikvija.