Gegužės mėnuo yra skiriamas Dievo Motinos garbei. Visą gegužės mėnesį bus giedama Švč. M. Marijos litanija. Darbo dienomis ( išskyrus pirmadienius) – 17.30 val., šeštadieniais – 15.30 val., sekmadieniais – 11.30 val.

1 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis ir Motinos diena. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias Motinas bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Per visas Šv. Mišias bus laiminamos pamaldose dalyvaujančios Motinos. Prieš visas Šv. Mišias, bažnyčios prieangyje, bus rašomos intencijos, kuriomis Jūs norėsite melstis. 11.00 val. Švč. Sakramento adoracija. Visą savaitę po Motinos dienos, Šv. Mišiose melsimės už mirusias Motinas.

Aptarnaujamose parapijose Motinos dienos Šv. Mišios bus aukojamos įprasta sekmadienio tvarka.

4 d.pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 11.30 val. giedama Švč. M. Marijos litanija. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei. 18.00 val. Šv. Mišios nebus neaukojamos.

6 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. 18.00 val. Šv. Melsimės aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

7 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Melsimės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

8 d. – IV Velykų sekmadienis ir Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena.

21 d. – Kėdainių dekanato Jaunimo diena.

27 d. – 18.00 val. Vaikų I Šv. Komunija

28 d. – 12.00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, jaunimui teiks Sutvirtinimo sakramentą.

29 d. – Kristaus Žengimas į Dangų – ŠEŠTINĖS. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.