Balandžio 30 d. minima Pasaulinė Gyvybės diena. Šv. Mišiose 8.00, 10.00 ir 12.00 val., melsimės už gyvybės dovaną. Taip pat prašykime Jonukui sveikatos. Parapijos Caritas Jonukui paremti organizavo aukų rinkimo akciją. Jos metu buvo renkamos aukos berniuko gydymui Vokietijoje. Ačiū visiems aukojusiems. Jei kas dar galite paremti šeimą, aukas prašome atnešti į raštinę. Jos būtinai bus perduotos Jonuko tėveliui.

Gegužės mėnuo yra skiriamas Švč. M. Marijos garbei. Kviečiame į gegužines pamaldas, kurios vyks darbo dienomis – 17.30 val., šeštadieniais – 15.30, sekmadieniais – 9.30 val. (bus giedama Švč. M. Marijos litanija).

1 d. – minimas Šv. Juozapas Darbininkas

3 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Melsimės už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Šv. Mišios 8.00 ir 12.00 val. 11.30 val. bus giedama Švč. Mergelės Marijos litanija.

4 d. – Šv. Florijonas – saugotojas nuo gaisro nelaimių. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

5 d. – 8.30 val. bus aukojamos Šv. Mišios už Priešgaisrinės apsaugos darbuotojus ir  jų šeimas, minint Šv. Florijono šventę.

5 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Melsimės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

6 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Melsimės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

7 d. – MOTINOS diena. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias Motinas bus aukojamos 8.00, 10,00 ir 12.00 val. Per visas Šv. Mišias bus laiminamos pamaldose dalyvaujančios Motinos. Prieš visas Šv. Mišias, bažnyčios prieangyje, bus rašomi vardai tų žmonių, už kuriuos Jūs norėsite melstis Šv. Mišių metu. Visą aštuondienį t.y. nuo gegužės 8 d. iki gegužės 13 d. imtinai, 18 val. Šv. Mišiose melsimės už mirusias Motinas

12 d. – 18.00 val. vaikų I Šv. Komunija ( Igr.).

14 d. – 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už bažnyčios ir parapijos geradarius ir žvakučių aukotojų intencijomis.

19 d. – maldų Šventajai Dvasiai devyndienio pradžia. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

20 d. – gegužės 15 d. buvo minima Pasaulinė Šeimos diena. Šia proga 20 dieną, Šeimos centras kviečia į Šeimoms skirtą šventę. Nuo 10 val. iki 10.30 val. bažnyčios šventoriuje galėsime džiaugtis edukacine programa. 12.00 val. labai visus kviečiame į Šv. Mišias, kuriose melsimės už gyvybės dovaną, už Šeimas, prašydami Šv. Juozapo – Šeimų globėjo santarvės ir Šv. Juozapo užtarimo visoms Šeimoms. Nuo 13.00 val. iki 15.00 val. linksmybės (batutas, burbulai, dekupažo užsiėmimai). 14.30 – 15.00 val.  koncertuos vaikų popchoras „PERLIUKAI“. Pabaigoje visų lauks saldi agapė😊

21 d. – Viešpaties žengimas į dangų – ŠEŠTINĖS. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Šiluvos Dievo Motinos draugijos narius. Po Šv. Mišių – agapė JC salėje ( II a.).

27 d. – 16.00 val. vaikų I Šv. Komunija ( II gr. ), 17.30 val. vaikų I Šv. Komunija ( III gr.). Po Šv. Mišių bus suteikiamas palaiminimas pal. Jurgio Matulaičio relikvija. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 val.

28 d. – Šv. Dvasios atsiuntimas – SEKMINĖS. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

28 d. – Sekminių atlaidai Paberžės bažnyčioje. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 10.30 val. Po Šv. Mišių – folkloro ansamblių festivalis ” Sekminių šventė”. Organizatoriai – Kėdainių r. Akademijos kultūros centras.

31 d. – minimas Švč. M. Marijos Apsilankymas. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 18.00 valandomis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės už gegužinių pamaldų dalyvius. Po Šv. Mišių bus suteikiamas palaiminimas Šventojo Jono Bosko relikvija.