Balandžio 7 dieną 8d klasės mokiniai kartu su dailės mokytoja Gintare ir tikybos mokytoja Zita turėjo kitokią pamoką. Integruota dailės ir tikybos pamoka ,,Sakralinė dailė artimiausioje aplinkoje“ vyko Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje⛪️. Kartu su mokytoja Gintare mokiniai prisiminė bažnyčios istoriją, architektūros stilių, susipažino, kokių meno šakų kūrinių gali būti bažnyčios erdvėje. Mokytoja Zita supažindino su sakralių meno kūrinių paskirtimi ir jų įtaka žmogaus ir Dievo santykiui, priminė Šventojo Rašto simbolius, kurie atsispindi paveiksluose ir skulptūrose. Įdomiausia dalis – su kunigu Martynu Povylaičiu SC, kuris įdomiai ir išsamiai pristatė esančius meno kūrinius. Džiugu, kad mokiniai klausydami kunigo Martyno (net to nepastebėdami) nejučia buvo palydėti į susitikimą su Jėzumi Švč. Sakramente, o po trumpos maldos ir palaiminimo klausėmės vargonų muzikos. Mokiniams buvo skirta užduotis – išsirinkti du labiausiai jiems patikusius meno kūrinius ir juos nufotografuoti. Kitą pamoką mokiniai paanalizuos juos iš meninės pusės ir išsakys savo įžvalgas.

Dalyvaudami pamokoje mokiniai naujai pažvelgė į meno ir religijos santykį, džiaugėsi klausydamiesi „uždegančio“ kunigo Martyno ir laukia naujų neformalių susitikimų. Gyventi mieste, kuris garsus savo istorija ir asmenybėmis, architektūra, menu – didelis turtas ir galimybė patiems tobulėti. O kiek dar neaplankyta…😊

Mokytojos Gintarė Boreišienė  ir Zita Kairaitytė