Šv. Velykų Šv. Mišių laikas dekanato parapijose:

Didžioji savaitė    Šv. Juozapo bažnyčioje

Balandžio 14 d. – Didysis Ketvirtadienis

8.00-9.00 val. klausomos išpažintys ir dalijama Komunija   

 18.00 val. – Didžiojo Ketvirtadienio liturginės apeigos.

Balandžio 15 d. – Didysis penktadienis

8.00 – 9.00 val. klausomos išpažintys ir dalijama Komunija

18.00 val. – Didžiojo penktadienio liturginės apeigos. Galima gauti visuotinius atlaidus už Kryžiaus pagarbinimą.

Balandžio 16 d. – Didysis Šeštadienis

8.00-9.00 val. klausomos išpažintys ir dalijama Komunija

18.00 val. – Didžiojo Šeštadienio liturginės apeigos. Šventinama ugnis ir vanduo.

Didžioji savaitė aptarnaujamose parapijose:

Balandžio 14 d. – Didysis Ketvirtadienis

Didžiojo Ketvirtadienio liturginės apeigos vyks sekančiai:

Paberžės bažnyčioje – 16.30 val.

Surviliškio bažnyčioje – 18.00 val.

Apytalaukio bažnyčioje – 19.00 val.

Labūnavos bažnyčioje – 19.00 val.

Balandžio 15 d. – Didysis Penktadienis

Didžiojo Penktadienio liturginės apeigos vyks sekančiai:

Paberžės bažnyčioje – 16.30 val.

Surviliškio bažnyčioje- 18.00 val.

Apytalaukio bažnyčioje – 19.00 val.

Labūnavos bažnyčioje – 19.00 val.

Balandžio 16 d. – Didysis Šeštadienis

Didžiojo Šeštadienio liturginės apeigos vyks sekančiai:

Paberžės bažnyčioje – 16.00 val. 

Surviliškio bažnyčioje- 17.00 val.

 Apytalaukio bažnyčioje – 20.30 val.

Labūnavos bažnyčioje – 19.00 val.

Balandžio 17 diena

(Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas )

VELYKOS

Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos 8.00 valandą

Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 val.

Balandžio 18 diena – II VELYKŲ diena

Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos 8.00 ir  10.00 valandomis

Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (VELYKOS) aptarnaujamose parapijose:

Paberžės bažnyčioje 8.00 val.

Surviliškio bažnyčioje – 10.00 val.

Apytalaukio bažnyčioje – 11.00 val.

Labūnavos bažnyčioje – 12.00 val.

II VELYKŲ dieną aptarnaujamose parapijose Šv. Mišių nebus

Josvainių Visų Šventųjų bažnyčia:

D. Ketvirtadienis – 19 val.

D. Penktadienis – 19 val.

D. Šeštadienis – 20 val.

Velykos – 7.00 val.

II Velykų diena – 12.30 val.

Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia:

Velykos – 9.00 val.

II Velykų diena – 11.00 val.

Šaravų Švč. Jėzaus Širdies koplyčia: – 10.30 val.

Pagirių Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia:

D. Ketvirtadienis – 17.00 val.

D. Penktadienis – 17.00 val.

D. Šeštadienis – 17.00 val.

Šv. Velykų Šv. Mišios 8.00 val.

II Velykų dieną – 10.00 val.

Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia:

D. Ketvirtadienis – 18.00 val.

D. Penktadienis – 18.00 val.

D. Šeštadienį – 19.00 val.

Velykų Šv. Mišios – 10.00 val.

Pajieslio Švč. M. Marijos Liūdinčiųjų paguodos bažnyčia:

D. Ketvirtadienis – 16.00 val.

D. Penktadienis – 16.00 val.

D. Šeštadienis – 16.00 val.

Velykų Šv. Mišios – 6.30 val.

Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia:

D. Ketvirtadienis  – 17.00 val.

D. Penktadienis – 17.00 val.

D. Šeštadienis – 17.00 val.

Velykų Šv. Mišios – 8.00 val.

Šėta:

BALANDŽIO 14 D., DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ 18.00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios. Atlaidai už „Prieš taip didį” giedojimą prieš išstatytą Švč. Sakramentą.

BALANDŽIO 15 D., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ 17.20 val. Kryžiaus kelio procesija. 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos.  Atlaidai už Šv. Kryžiaus pagerbimą. Privalomas pasninkas ir susilaikymas.

BALANDŽIO 16 D., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ 20.00 val. Velyknakčio pamaldos. Atlaidai už Krikšto pažadų atnaujinimą. Atsinešti Krikšto ar kitą žvakę. Bus šventinama ugnis ir vanduo, pabaigoje – Velykiniai valgiai.

BALANDŽIO 17 D., ŠV. VELYKŲ SEKMADIENIS 8.00 val. Viešpaties Prisikėlimas. Po Šv. Mišių bus pašventinti Velykiniai valgiai.
12 val. Šv. Mišių nebus.

BALANDŽIO 18 D., ANTROJI VELYKŲ DIENA 12.00 val. Šv. Mišios

Lančiūnava:

BALANDŽIO 15 D., DIDĮJĮ PENKTADIENĮ 15.30 val. Kryžiaus kelio procesija. 16.00 val. Kristaus Kančios pamaldos.  Atlaidai už Šv. Kryžiaus pagerbimą. Privalomas pasninkas ir susilaikymas.

BALANDŽIO 16 D., DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ 18.00 val. Velyknakčio pamaldos. Atlaidai už Krikšto pažadų atnaujinimą. Atsinešti Krikšto ar kitą žvakę. Bus šventinama ugnis ir vanduo, pabaigoje – Velykiniai valgiai.

BALANDŽIO 17 D., ŠV. VELYKŲ SEKMADIENIS 10.00 val. Viešpaties Prisikėlimas. Po Šv. Mišių bus pašventinti Velykiniai valgiai.