Jaunimo susitikimas su Kauno arkivyskupijos Šeimos centro psichologe Virginija Blaževičiene

Gruodžio 1-ją dieną besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui, po Šv. Mišių, susitiko su Kauno arkivyskupijos Šeimos centro psichologe Virginija Blaževičiene. Užsiėmimo metu kalbėjomės apie savivertę, savigarbą. Ieškojome būdų, kaip spręsti kasdienines problemas.

„Paskaitoje sužinojau, kad svarbi yra savo nuomonė ir ją drąsiai gali reikšti. Taip pat, kad kiekviename amžiaus tarpsnyje supratimas yra skirtingas ir visados žinai tiek kiek pats supranti.“ Emilis

„Man patiko. Sužinojau, kad dažnas  „aš“ kartojimas ne visada yra savanaudiška ir kad žodis „nežinau‘ neegzistuoja.“ Mantas

„Paskaitoje sužinojau, kad reikia turėti savo nuomonę ir nebijoti ją išreikšti. Žodžio „nežinau“ negali būti, nes visi žino pagal savo brandą.“ Kamilė

„ Man labai patiko pokalbis/paskaita šiandien “ Viltė