Kėdainių Šv. Juozapo parapijos bendruomenė nuoširdžiai sveikino ilgametį Šv. Juozapo parapijos choro giesmininką Vladą Artimovičių garbingo jubiliejaus proga. Visi susirinkusieji jubiliatui linkėjo sveikatos, ramybės, palaimingos vilties ir Dievo palaimos.

Parapijos informacija