Kėdainių Šv. Juozapo parapijos jaunimas dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda ir šalies pirmąja ponia Diana Nausėdiene. Prezidentas džiaugėsi, kad Lietuvos piliečiai yra aktyvūs, pilietiški, neabejingi kito skausmui. Savo brandą įrodo remdami Ukrainą, rūpinasi Lietuvoje įsikūrusiais ukrainiečiais. Prezidentas susirinkusius kvietė dalyvauti iniciatyvoje „Lietuvos galia“, kurią plačiau pristatė atvykusi komanda. Jaunuoliai po susitikimo mielai dalijosi įspūdžiais, keitėsi idėjomis, kilusiomis susitikime ir diskusijoje visuomeniškumo bei bendruomeniškumo tema. Buvo džiugu matyti jaunas, žingeidžias akis, karštas ir mylinčias širdis, ryžtingai skrydžiui keliamus sparnus.

Telaimina, tesaugo ir augina Dievas, dorą, kūrybingą jaunimą. Su artėjančia Vasario 16- aja – Valstybės atkūrimo diena.

Kėdainių dekanato jaunimo vadovė Zita Kairaitytė