1 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

2 d. – Kristaus paaukojimas – GRABNYČIOS. Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. Per Šv. Mišias bus šventinamos grabnyčių žvakės.

3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Minime ir Šv. Blažiejų, vyskupą, kankinį. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Per Šv. Mišias bus atliekama apeiga, kaip apsauga nuo kaklo ir gerklės ligų. 18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

4 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios 10.00 ir 16.00 val.

5 d. – minima Šv. Agota, mergelė kankinė. Šv. Agota laikoma saugotoja nuo gaisro nelaimių. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Per visas Šv. Mišias bus šventinama duona ir vanduo, kaip priemonės nuo gaisro nelaimių.

9 d. – minima Šv. Apolonija, mergelė kankinė – odontologų ir jų pacientų globėja. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės už odontologus.

11 d. – Pasaulinė ligonių diena. Šv. Mišiose melsimės už visus sergančiuosius. Pagal galimybes raginame aplankyti tuos, kurie negali ateitį į bažnyčią ar neturi artimųjų, kurie jais pasirūpina. Prašome paraginti priimti ligonių sakramentą, pakviesti kunigą į namus.

16 d. – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 10.00 val.

19 d. – 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Šiluvos Dievo Motinos draugiją. Po Šv. Mišių, parapijos didžiojoje salėje – agapė. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 10.00 val.

22 d. – PELENŲ DIENA ( Gavėnios pradžia). Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. Per Šv. Mišias žmonėms ant galvų bus barstomi pelenai, tariant žodžius „ …dulkė buvai ir dulkėmis virsi…“.

Lietuvoje populiarūs giedojimai – Graudūs verksmai, Gavėnios metu bus giedami 10.00 val. Šv. Mišiose.

Kryžiaus kelias Gavėnios metu bus einamas penktadieniais – 17.30 val., sekmadieniais – 11.30 val.

Raginame tikinčiuosius Gavėnios metu laikytis pasninko.