Gavėnios metu Kryžiaus kelias bus einamas penktadieniais – 17.30 val., sekmadieniais – 11.30 val. Lietuvoje populiarūs gavėniniai giedojimai „Graudūs verksmai“ bus giedami sekmadieniais prieš Šv. Mišias ir Šv. Mišių metu.

1 d.pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val.. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

3 d. – 17.00 val. – Švč. Sakramento adoracija. 17.30 val. einamas Kryžiaus kelias. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių. Po 18 val. Šv. Mišių vyks suaugusiųjų katechezė.

4 d. – vyks seminaras Kėdainių dekanato sutvirtinamiesiems „Užtvirtink”. Registracija 9.30. Šv. Mišios 12.00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje

4 d.Šv. Kazimiero – Pirmojo Lietuvos globėjo šventė. Pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

5 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis. 11.00 val. Švč. Sakramento adoracija. 11.30 val. einamas Kryžiaus kelias.

10 d. – 10-18 dienomis prasideda devindienis, skirtas Šv. Juozapo garbei. Kiekvieną vakarą 17.00- 18.00 val., šeštadieniais 15.00-16.00 val., sekmadienį – 11.00-12.00 val. vyks  Švč. Sakramento adoracija. Šv. Mišiose melsimės Šv. Juozapui, prašydami malonių Šeimoms ir bendruomenei. Kviečiame aktyviai prisijungti.

10 d. – maldos vakaras Kėdainių dekanato mokytojams ir katechetams. 

Esate laukiami nuo 16 val. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje:

  • Katechezėje, 
  • Adoracijoje, (bus galimybė atlikti išpažintį, patarnaus kun. Gediminas Kasperavičius)
  • Šv. Mišiose 18.00 val.
  • Bendrystėje prie arbatos (galima atsinešti ką nors skanaus :))

11 d.- Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 16.00 val. Po 10.00 val. Šv. Mišių – Kėdainių kultūros centro kamerinio choro”AVE MUZIKA” koncertas. Vadovas Algirdas Viesulas. 15.00 – 16.00 val. – Švč. sakramento adoracija. 16.00 val. Šv. Mišios už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

19 d. – Šv. Juozapo – Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio iškilmė. Šv. Juozapo parapijos tituliniai atlaidai. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

Iškilmingas atlaidų Šv. Mišias 12.00 val. aukos Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Šv. Mišiose bus pašventinta, parapijos įsigyta, pal. Jurgio Matulaičio I laipsnio relikvija. Nuo 2023 metų kovo 19 dienos ši kraujo relikvija bus gerbiama Kėdainių Šv. Juozapo šventovės Šv. Elijo altoriuje.

 Po Šv. Mišių, koncertuos Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos folkloro grupė „DOBILIA“.

25 d. – Viešpaties Apsireiškimas Švč. M. Marijai. Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 16.00 val.