Daugelio parapijiečių širdį ir akis džiugina vaikai ir jaunimas, kurie ruošiasi sakramentams. Malonu, kad jaunimas vis drąsiau ir drąsiau, kiekvieną sekmadienį Viešpatį šlovina giesme, skaito skaitinius. Aktyviausi kuria projektus, renginių scenarijus ir juos įgyvendina, savanoriauja Vaikų dienos centre.

Smagiai šventėme Atvelykio sekmadienį, kuriame dalyvavo: Kėdainių miesto, Šėtos, Josvainių, Pernaravos, Labūnavos jaunimas (70 žmonių). Susirinkusieji jėgas išbandė Protų mūšyje, margučių ridenimo varžybose, estafetėse, komandiniuose žaidimuose. Proto mūšio užduotis rengė Vaiva, renginį vedė Nedas ir Marius.

 

Gegužės 3 d. sutvirtinamieji rinkosi į maldos vakarą, kad padėkotų Dievui už gautas malones, švęsdami Atgailos sakramentą, adoruodami Jėzų Švč. Sakramente. Už nuolatinį rūpestį jaunimu, padrąsinimą, patarimus, materialinę paramą esame dėkingi Kėdainių dekanui, kunigui N Martinkui (jaunimas ypatingai dekanui dėkoja už picas ir bandeles), parapijos kunigams už kantrybę klausant išpažinčių. Ačiū Aivarui Vaiginiui už įdomius žaidimus Atvelykio šventėje, mokytojoms už nuolatinį buvimą kartu, savanoriams už nesavanaudišką pagalbą.

Parapijos informacija