„Trokštu, kad pirmasis sekmadienis po Velykų būtų Gailestingumo šventė” – kalbėjo pirmą kartą ses. Faustinai apsireiškęs Jėzus. Vėliau Jis ne kartą priminė šį savo prašymą. Pirmasis sekmadienis po Velykų, užbaigiantis Prisikėlimo šventės oktavą, atskleidžia, kaip glaudžiai velykinis Atpirkimo slėpinys susijęs su Dievo Gailestingumo slėpiniu. Juk Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas yra didžiausias gailestingosios Dievo meilės apsireiškimas. Gailestingumo šventė yra paskutinė galimybė vargšams nusidėjėliams. (Žr. http://www.gailestingumas.lt)

Ankstų balandžio 26d. rytą grupė piligrimų kartu su dekanu kun. N. Martinkui išsiruošėme į Vilnių, švęsti Dievo gailestingumo, pačiame gailestingumo „lopšyje“. Šventėme Eucharistiją Gailestingumo šventovėje.

Po Šv. Mišių lankėmės Švč. Mergelė Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų Šv. Kryžiaus namų socialiniame centre, kur susipažinome su vykdomomis programomis. Į mūsų klausimus atsakė savanorių vadovė. Meldėmės Šv. Ses. Faustinos namelyje, klausėmės p. Petro pasakojimų.

Dėkojame dekanui, kun. N. Martinkui už nuostabią kelionę ir parodytą takelį, vedantį  link Dievo Gailestingumo.

Parapijos informacija