Sutvirtinimo Sakramentas Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje

Š. m. gegužės 11 d. Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje, Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius, J. E. vyskupas Algirdas Jurevičius suteikė Sutvirtinimo sakramentą jaunuoliams ir sužadėtiniams. Džiugu, kad jaunuoliai nuoširdžiai ir atsakingai  rengėsi  priimti Šv. Dvasios dovanas:  dalyvavo Šv. Mišiose,  kassavaitiniuose susitikimuose, rekolekcijose (Šv. Dvasios savaitgalyje  ir „Užtvirtink“). Sužadėtiniai lankė paskaitas, diskutavo rūpimais tikėjimo klausimais.

Dėkojame J. E. vyskupui, kunigams, katechetams, tėveliams savanoriams, visiems lydėjusiems mus malda, darbu, išmintingu žodžiu dvasinėje kelionėje.

Visų apsisprendusių jaunųjų krikščionių laukiame parapijoje tikėjimą liudyti darbais.

“Kristus neturi rankų, jis turi tik mūsų rankas atlikti savo darbą. Kristus neturi kojų, jis turi tik mūsų kojas vesti žmones savo keliu. Kristus neturi lūpų, jis tik mūsų lūpomis gali pasakoti apie save. Kristus neturi talkininkų, jis turi tik mus patraukti žmones prie savęs” (iš 14-to šimtmečio).

Parapijos informacija