Kovas

4 d. – Lietuvos globėjo –  Šv. Kazimiero šventė.  Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

6 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

7 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

11 d. Lietuvos  nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios už Lietuvą aukojamos 10 val. Kitos Šv. Mišios aukojamos 8.00 val.

19 d. – Šv. Juozapo iškilmė. Tituliniai parapijos atlaidai. Šventines Šv. Mišias 12 val. aukos kardinolas J. E. Sigitas Tamkevičius. Kitos Šv. Mišios aukojamos 8.00 val.

23 d. – 18 val. Paberžėje Šv. Mišios už t. Stanislovą, kad greičiau būtų pradėtas diecezinis procesas t. Stanislovo šventumui patvirtinti. Po Šv. Mišių – koncertas. Dalyvauja kunigas Rimantas Gudelis.

Parapijos kunigai nuolat lanko ligonius. Prieš Velykas raginame tikinčiuosius atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komuniją. Norinčius, bet negalinčius atvykti į bažnyčią, prašome pasiskambinti į parapijos raštinę ir susitarti dėl Jums patogaus apsilankymo namuose. Raštinės te. nr. 8 347 60962.

Primename tikintiesiems, kad iki gegužės 1 – os dienos galite 1,2 % skirti bažnyčiai. Prašome užeiti į zakristiją arba darbo dienomis į parapijos raštinę ir užpildyti anketą. Su savimi reikia turėti asmens dokumentą. Tai galima padaryti ir internetu.  Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.