Lietuvai ypatingai svarbią kovo 4-ją, Šv. Kazimiero dieną, Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje rinkosi dekanato jaunuoliai, kurie ruošiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtinamiesiems skirtą seminarą „Užtvirtink“ organizavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro (KAJC) vadovai. Jiems talkino 20 savanorių komanda. Nors panašus renginys mūsų dekanate vyksta trečią kartą, ruošėmės labai atsakingai. Vasario 22 dieną vyko savanorių mokymai, kuriuose dalyvavo jaunuoliai iš KAJC, Šv. Juozapo ir Šv. Jurgio parapijų. Džiugu, kad savanorių komandą papildė net penkios mamos. Ankstų kovo 4-osios rytą, susirinkusi renginio vykdytojų komanda, malda kreipėsi į Viešpatį, prašydami Šv. Kazimiero, Lietuvos jaunimo globėjo, užtarimo. Aptarę dienos darbus, savanoriai kibo į darbą. Vieni sutiko dalyvius, juos lydėjo į Daugiakultūrį centrą, kuriame vyko atidarymas. Kiti registravo dalyvius, treti drąsino, kalbino, vedė diskusijų grupeles, atliko daug ne iš karto pamatomų, bet labai svarbių darbų. Renginyje dalyvavo jaunuoliai iš Kėdainių Šv. Juozapo ir Šv. Jurgio bei Josvainių Visų Šventųjų parapijų. Renginys prasidėjo trumpu susipažinimu, kunigo Valdo Šildlausko įžanga ir palaiminimu. Vėliau dalyviai skirstėsi į tris grupes, kuriose susitiko su tikėjimo liudytojais. Tikėjimo ir gyvenimo patirtimis dalijosi Olga Urbonienė, Skaiste Balsytė ir Mykolas Kulikauskas. Išklausę liudijimus, aptarę grupelėse, rinkomės bažnyčioje, kur vyko Švč. Sakramento adoracija. Norintys galėjo susitaikyti su Dievu ir savimi Susitaikinimo sakramente. Maldos popietė baigėsi Šv. Mišiomis, kurias aukojo Kėdainių dekanas kunigas Norbertas Martinkus, kunigai Tomas Trečiokas ir Artūras Stanevičius. Džiugu, kad visą maldos laiką skambėjo jaunuolių giesmės, kurioms sumaniai vadovavo parapijos vargonininkė Dagnė Jucevičiūtė. Pasistiprinę skaniu plovu, jaunuoliai dalyvavo popietėje „Klausk drąsiai“, kurioje į jaunuolių klausimus atsakė kunigas Tomas Trečiokas. Vėliau laukė nuotaikingas improvizacijų teatro aktorių pasirodymas. Smagu, kad jaunuoliai drąsiai atsiliepė į kvietimą „bendradarbiauti“ spektaklyje. Išlydėję svečius, savanoriai rinkosi dienos aptarimui. Buvo džiugu matyti jaunuolių švytinčias akis ir sąžiningus savo darbo vertinimus, girdėti nuoširdžius ir taiklius Dekanatų ir parapijų jaunimo sielovados koordinatorės Monikos Žydeliūnaitės komplimentus, skirtus kiekvienam dalyviui, priimti KAJC vadovo Andriaus Kiliaus dovanėles ir padėkas. Ačiū visiems jaunuoliams. Matydami jus, atrandam jėgų „irtis gilyn“. Esam dėkingi savanoriavusioms mamoms, kurios jaudinosi ne mažiau nei jaunuoliai. Ačiū mielosios! JŪS esate laukiamos visuose mūsų renginiuose. Ačiū Kėdainių dekanui kunigui Norbertui Martinkui už pagalbą ir paramą organizuojant renginį, už nuolatinę paskatą pasitikėti Dievo galia nepamirštant maldos. Ačiū kunigui Tomui Trečiokui  už svarų, įtikinamą žodį. Kunigui Artūrui Stanevičiui už maldą. Ypatingas AČIŪ KAJC komandai už renginį, už jūsų tikėjimo liudijimą darbu. Ačiū tėvams už pasitikėjimą. Ačiū visiems, lydėjusiems malda, darbu, geru žodžiu.

Telaimina Dievas gerus Jūsų darbus.

 Kėdainių dekanato jaunimo vadovė Zita Kairaitytė