1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

2 d. – Apytalaukio bažnyčioje Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 13.30 val.

5 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Kitos Šv. Mišios aukojamos 8.00 val.

6 d. – Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Šv. Mišios aukojamos tik 10.00 val.

7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės žvakučių aukotojų intencijomis. Kitos Šv. Mišios aukojamos 8.00 val. 

13 d. – Kėdainių dekanato diena Šiluvoje.

16 d. – Karmelio kalno Švč. M. Marijos ( Škaplierinės) atlaidai Šv. Juozapo bažnyčioje.

29 d. – Paberžėje Tėvo Stanislovo festivalis. Šv. Mišias 16.00 val. aukos Kėdainių Šv. Juozapo prapijos klebonas, kun. Norbertas Martinkus. Giedos ansamblis „SCHOLA CANTORUM VILNESIS“ ( vad. Romualdas Gražinis). 17 val. koncertas – GRAND TRIO ( Lietuva- Vokietija)

DĖMESIO !!!

Vyskupo dekretu, Kėdainių dekanas, Šv. Juozapo parapijos klebonas, kun. Norbertas Martinkus, nuo rugpjūčio 1 dienos keliamas tarnystei į Josvainių Visų Šventųjų parapiją ir tuo pačiu aptarnaus Pernaravos parapiją.

Liepos 30 dieną 10.00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje klebonas aukos paskutines Šv. Mišias, 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos Surviliškio bažnyčioje, o 14 val. – Apytalaukio bažnyčioje.

Rugpjūčio 2 dieną – pirmąjį mėnesio trečiadienį, Šv. Mišias Šv. Juozapo garbei už Šeimas aukos J.E. vyskupas Saulius Bužauskas. Po Šv. Mišių dekanas, kun. Norbertas Martinkus perduos dekano ir klebono pareigas iki šiol turėtose parapijose ir pristatys naujai vyskupo paskirtą Kėdainių dekaną, Kėdainių  Šv. Juozapo parapijos, Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus ir Paberžės Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijų kleboną, kun. Žydrūną Paulauską.