Nuo liepos 20 dienos, Kėdainių ligoninės Šv. Kazimiero koplyčioje (terapiniame pastate, slaugos sk. II a. ), kiekvieną ketvirtadienį 15.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios. Dėl patarnavimų prašome kreiptis tel.

8 347 60962 ( dekanato raštinė)

2 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Po Šv. Mišių dekanas, kun. Norbertas Martinkus iškilmingai perduos parapijas būsimam Kėdainių dekanui, kun. Žydrūnui Paulauskui. 12.00 val. Šv. Mišias aukos Kauno vyskupas augziliaras J.E. Saulius Bužauskas.

3 d. – 15..00 val. Kėdainių ligoninės koplyčioje bus aukojamos Šv. Mišios.

4 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. 18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

5 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

6 d. – 11.00 val. – Švč. Sakramento adoracija. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už parapijos ir bažnyčios geradarius, už mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

10 d. – 15.00 val. ligoninės koplyčioje bus aukojamos Šv. Mišios.

15 d. – Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų – ŽOLINĖ. Atlaidai Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje. Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos tik 10 val. Bus galimybė įsigyti ir pasišventinti žolynėlių, kuriuos suriš Caritas savanoriai.

20 d. – Surviliškio bažnyčioje – Šv. Roko atlaidai. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 12.00 val.

20 d. – 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Šiluvos Dievo Motinos draugiją.

27 d. – Šv. apaštalo Baltarmiejaus atlaidai Apytalaukio bažnyčioje. Šv. Mišios aukojamos 13.30 val.