Šį sekmadienį šventėme Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę, kurios metu nuo seno buvo laiminami vaikai.
Džiugu, kad ši diena sutapo su pirmąja vasaros stovyklos „Lobio paieškos, ieškok, atrask, dalinkis!” diena.
Stovyklą organizuoja KJC „Tiltai” su Šv. Juozapo parapijos katalikiškuoju jaunimu, remia Kėdainių r.
savivaldybė ir parapijos klebonas kun. Norbertas Martinkus. Pirmąją dieną vaikai susipažino su taisyklėmis ir naujais draugais, papuošė altorėlius Devintinių procesijai, dalyvavo liturgijoje. Smagu, kad dienos pabaigoje įvardindami įsimintiniausią įvykį, kurį įdės į „lobio” skrynią, sakė, kad labai patiko kurti puokštes, daugeliui įspūdį paliko procesija su Švč. Sakramentu, nes dalyvavo pirmą kartą, giedojimas prie vargonų, žaidimai, nauji draugai ir picos….
Kėdainių dekanato jaunimo vadovė Zita Kairaitytė