Kėdainių jaunimo centras “Tiltai” organizavo Vaikų vasaros stovyklą “Lobio paieškos, ieškok, atrask, dalinkis!” Stovyklos programa parengta taip, kad vaikai dalyvaudami veikoje augtų ne tik fiziškai, bet ir bręstų dvasioje, sąmoningai rinktųsi vertybes, prisiimtų atsakomybę. Džiugu, kad Devintinių iškilmė sutapo su pirmąja vasaros stovyklos diena. Pirmąją dieną vaikai susipažino su taisyklėmis ir naujais draugais, papuošė altorėlius Devintinių procesijai, dalyvavo liturgijoje. Smagu, kad dienos pabaigoje įvardindami įsimintiniausią įvykį, kurį įdės į „lobio” skrynią, sakė, kad labai patiko kurti puokštes, daugeliui įspūdį paliko procesija su Švč. Sakramentu, nes dalyvavo pirmą kartą, giedojimas prie vargonų, žaidimai, nauji draugai ir picos. Antrąją stovyklos dieną aktyviai sportavome, vaikams patiko komandiniai žaidimai, o ypač „vandens mūšis“. Džiugiai būreliams vadovavo ir organizavo žaidimus savanoriai Austėja, Roberta, Andrius. Trečiąją dieną skyrėme kūrybiškumo ugdymui. Gilintis į teatro meno paslaptis padėjo mokytoja Marija Burneikienė. Stovyklautojai pastatė tris spektaklius pagal Šv. Rašto ištrauką „Prekiautojų išvaikymas“(Mt 21, 12-17), komediją, dramą ir trilerį. Smagu, kad kaimynės, Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento I skyriaus vyr. specialistės Loreta Butkevičienė ir Rūta Sabulienė, išgirdusios linksmai krykštaujančius vaikus pravedė nuotaikingą žaidimą „Pagalvių mūšis“, kurio metu vaikai susipažino su valstybės biudžeto sandara ir mokesčių paskirstymu. Ketvirtąją dieną organizavome piligriminę kelionę į Adelės Dirsytės tėviškę. Susipažinę su Adelės Dirsytės kankinystės istorija, jos tėviškėje vaikai ieškojo geriausių foto kadrų.

Kadangi esame tikri lobių ieškotojai, tai susidūrėme su Force Majeure (Nenugalima jėga) kliūtimi, dėl kurios negalėjome išvykti į piligriminę kelionę, bet tikriems piligrimams nenugalimų kliūčių nėra, todėl lobių paieškas tęsėme Pelėdnagiuose, džiaugdamiesi vandens pramogomis. Paskutiniąją dieną dėkojome Dievui už draugus, su kuriais ieškojome lobių, už puikias emocijas, patirtis…Smagu, kad padėką galėjome materializuoti sodybos „Varnupė“ šeimininkės dėka. Dėkojame Irmai Kiselienei už nuolat dovanojamas gėles, kuriomis vaikai papuošė Šv. Juozapo bažnyčią.

Vasaros stovyklą remia Kėdainių r. savivaldybė ir KJC „Tiltai“Ačiū jauniesiems savanoriams Austėjai, Andriui, Robertai, Emai ir vyresniesiems, rėmusiems malda.

Kėdainių dekanato jaunimo vadovė Zita Kairaitytė