Maldos, susitaikymo, giesmių, liudijimų vakaras

Parapijos klebonas, kunigas Norbetras Martinkus, pakvietė jaunimo grupę kartu organizuoti adventinį Susitaikymo vakarą. Malonu, kad jaunuoliai atsakingai ir džiugiai priėmė pasiūlymą. Kartu su  muzikos vadove Dagne repetavo giesmes, kvietė draugus ir  kantriai laukė gruodžio 14 dienos.

Popietę pradėjome giesmėmis šlovindami Viešpatį, kunigas Norbertas vedė Susitaikymo pamaldas, meldėsi užtarimo malda ir aukojo Šv. Mišias, kunigai Virgilijus ir Mindaugas klausė išpažinčių. Po Šv. Mišių  visus norinčius asmeniškai palaimino.

Po Šv. Mišių dalyviai rinkosi aktyviausi  rinkosi parapijos salėje, kur prie arbatos puodelio dalijosi tikėjimo ir savanorystės patirtimis. Malonu, kad į renginį atvyko Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos jaunimo grupė kartu su mokytoja Inga Petrikoniene. Svečiai papasakojo apie savo tarnystes parapijoje, pasidalijo  tikėjimo patirtimis.

Jaunimas dėkoja Dievui už išlietas malones, kunigams, renginyje gausiai dalyvavusiems parapijos žmonės ir svečiams už maldas ir pasitikėjimą.

Ramaus adventinio susikaupimo ir Džiaugsmingų Šv. Kalėdų.

Jaunimo vadovė Zita Kairaitytė