Šv. Liucijos šventė

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija,  Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje minėjo Šv. Liucijos šventę. Visą savaitę mokiniai ruošėsi: rašė maldas, kūrė kalėdinius linkėjimus parapijos žmonėms.   Norintys dalyvauti eisenoje rinkosi parapijos namuose, derino kostiumus, repetavo giesmes. Vakare ilgais šviesiais rūbais apsirengę mokiniai ėjo per miestą laikydami rankose žvakes, o eisenos priekyje su žvakių karūna žengė Liucija išrinkta mergaitė. Vėliau eisena atkeliavo į Šv. Juozapo bažnyčią, kur dalyvius pasitiko dekanas kun. Norbertas Martinkus.  Visi kartu meldėsi Šv. Mišiose, mokytojai ir mokiniai  skaitė skaitinius, nešė atnašas. Dekanas pasiūlė progimnazijai Šv. Liuciją pasirinkti šventąja globėja.

Daugiau informacijos

https://www.facebook.com/Lietuvos-sporto-universiteto-K%C4%97daini%C5%B3-Au%C5%A1ros-progimnazija-513928318748945/

Progimazijos informacija