Rugsėjo 6 d. – sekmadienis, tikintiesiems buvo ypatinga diena. Šv. Juozapo bažnyčioje pašventintas šv. Elijaus paveikslas. Meno kūrinys į Kėdainius sugrįžo po 85-erių metų pertraukos. Ilgą laiką paveikslas buvo Kaune esančioje Vytauto Didžiojo karo muziejaus saugykloje.  Ta proga Kėdainiuose  lankėsi neseniai paskirtas Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kuris kartu su kitais kunigais aukojo Šv. Mišias už Kėdainių kraštą ir čia gyvenančius ir mirusius žmones, bažnyčią, parapiją ir jos geradarius, kraštietę Adelę Dirsytę, kurios beantifikacijos pripažinimo palaimintąja, byla užvesta. Kėdainių miesto šventės proga arkivyskupas linkėjo kėdainiečiams bendruomeniškumo, susiklausymo.

Arkivyskupas K. Kėvalas, parapijos kunigai ir tikintieji nuoširdžiai džiaugėsi, kad meno vertybės palaipsniui grįžta į bažnyčias.

Esame dėkingi visiems, kurie savo auka rėmė paveikslo restauravimo ir atnaujinimo darbus.